Sklizeň ozimého ječmene v Německu je oproti očekávání nižší

V Německu zemědělci letos sklidí 8,6 mil. tun ozimého ječmene, což je oproti minulému roku o jeden milion tun méně. Také hektarové výnosy jsou pod úrovní minulého roku.

Informoval o tom Německý zemědělský svaz s tím, že sklizeň již ve většině regionů hodně pokročila, sklizeno je přes tři čtvrtiny ploch. Vzhledem k průběhu počasí ji ale pěstitelé museli často přerušovat.
Ozimý ječmen, který se pěstuje především pro krmné účely, se pro sklizeň roku 2016 pěstoval na ploše 1,29 mil. ha, což bylo o 32 500 ha více než v roce 2015. Extrémní výkyvy počasí se během vegetace omezovaly na lokální kroupy a silné deště, ale přesto byl proběh počasí méně příznivý, než se před sklizní očekávalo. Vysoké množství srážek na západě Německa spolu s nedostatkem slunečního záření vedlo k tvorbě drobného zrna s malou hmotností tisíce zrn, hektolitrová hmotnost byla nižší než 60 kg. Očekávané výnosy poklesly také v důsledku vyzimování v Meklenbursku – Předním Pomořansku a kvůli suchému jaru  na severovýchodě Německa. Následkem je pokles výnosu o 20–30 % oproti minulému roku.
V průměru lze v Německu očekávat výnos ve výši 6,7 t/ha, což je pokles o 13 % oproti loňskému výnosu 7,7 t/ha. Oproti pětiletému průměrnému výnosu ve výši 6,9 t/ha se jedná o pokles ve výši 3 %. Očekávaná výše sklizně 8,6 mil. t ale přesahuje pětiletý průměr o 4 %, což je důsledek rozšiřování ploch ozimého ječmene v posledních letech.
Svaz dodává, že klesají ceny u producenta v důsledku vyšší nabídky během sklizně, což spolu s nižším než očekávaným výnosem vede ke zhoršení ekonomické situace podniků. Momentálně se cena výrobce za tunu zrna ozimého ječmene pohybuje podle oblasti v rozmezí 105–120 eur, loni to bylo 150 eur. Další vývoj bude záležet na nabídce krmného obilí v Evropě, a tedy na kvalitě sklizené pšenice.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *