Sírou je třeba hnojit

Výživě a hnojení polních plodin byl věnován seminář, který minulý týden uspořádala společnost YARA Agri Czech Republic, s. r. o. Kromě jiného se tam Dr. Michael Basten ze společnosti Yara se ve dvou přednáškách věnoval výživě sírou a používání hnojiva DAM.

Co se týče významu hnojení sírou pro rostliny, Dr. Basten připomněl, že potřeba síry pro všechny plodiny už není pokryta spady a je tedy potřeba touto živinou hnojit. Je třeba počítat s tím, že nedostatek síry snižuje výnos o 5–40 % a zhoršuje kvalitu sklizené produkce, například obsah bílkovin nebo chuť. Rostliny vyžadující síru, jako řepka, luštěniny, trvalé travní porosty potřebují podle Dr. Bastena asi 20–40 kg S/ha, obilniny, kukuřice, brambory a cukrovka vystačí s 15–25 kg S/ha. Větší dávky jednak nejsou efektivní, jednak je rizikové sírou přehnojit. Nadměrné aplikace zapříčiňuje silné okyselení půdy, z toho plynoucí ztrátu hořčíku a vápníku z půdy kvůli promývání síranů, což může vést k výnosovým ztrátám.

Dr. Basten považuje za nejefektivnější hnojiva, která obsahují zároveň dusík a síru. Největší rozdíl mezi dodáním síry z půdy a potřebou rostliny se vyskytuje brzy na jaře. Síra z organických hnojiv má malou efektivitu a není uvolňována tehdy, kdy je požadována rostlinami nejvíce. Hnojení elementární sírou nemá žádoucí efekt, protože se živina nejprve musí mineralizovat, což kromě jiného záleží jak na vlastnostech a mikrobiální aktivitě půdy, tak na velikosti částic hnojiva. Dr. Basten připomněl, že síra a dusík se v půdě chovají podobně a mají synergické role v rostlině. Pro efektivní využití síry je důležité načasování a poměr N : S v hnojivu.

Co se týče agronomických aspektů používání hnojiva DAM, upozornil Dr. Basten na některá negativa. Na základě pokusů tvrdí, že hnojení tímto hnojivem dává dlouhodobě nižší výnosy a kvalitu produkce v porovnání s pevnými hnojivy LAV nebo močovinou. Stejně tak je nižší také kvalita. Účinné využití dusíku je pak sníženo popálením plodiny a také v důsledku imobilizce. Podle Dr. Bastena je cena aplikace a skladování hnojiva DAM stejná, ne-li vyšší než při rozmetání pevných dusíkatých hnojiv. Vzhledem k těmto faktům podle něj není důvod měnit hnojení z pevných hnojiv na kapalné.*

 

Další podrobnosti si přečtete v některém z následujících čísel týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *