Silážní kukuřice nejen na Vysočinu

Zostřující se konkurence nutí zemědělce hledat stále nové zdroje rezerv, aby v nelítostném boji přežili. Pro živočišnou výrobu to platí dvojnásob. Každý pěstitel kukuřice na siláž řeší nejprve výběr správného silážního hybridu, potom stanovení optimální silážní zralosti a končí sklizní, následuje konzervace, správné uložení produkce do silážních žlabů, její vybírání a zkrmování.

Při tolika úkonech je snadné udělat chybu, která by mohla zhoršit ekonomický výsledek podniku. Na to, jak chybám zabránit, který hybrid vybrat nejen do klimatických podmínek Vysočiny, na co si dát při sklizni a skladování silážní kukuřice pozor, odpověděli pěstitelům zástupci společnosti KWS OSIVA s. r. o. na akci Den kukuřice KWS 2014 v Jabloňově.

Význam živočišné produkce roste

 Podle Ing. Jana Boganě z KWS OSIVA s. r. o. investují zemědělské podniky do živočišné výroby, protože její perspektiva je velmi významná v České republice i celosvětově. Uvedl, že produkce mléka v Číně se loni snížila o 5,7 % a dostala se na úroveň roku 2009. To vedlo ke zvýšení dovozu sušeného mléka (o 200 tis. tun) na 617 tis. tun. Jak dodal, snahou je zvyšovat užitkovost a snižovat náklady na výrobu mléka. Ze všech krajů má Vysočina vedoucí postavení ve výrobě mléka a loni došlo opět k nárůstu. Upozornil i na problémy se zaplevelením a výskytem kamyšníku a zemědýmu lékařského. Z agrotechnických opatření doporučil ke zvýšení výnosu kukuřice plečkování. To podle něj příznivě působí na růst rostlin, odstraní půdní škraloup, provzdušní půdu a má i odplevelující účinek.

Sklizeň a konzervace

Sklizeň kukuřice je podle Ing. Přikryla třeba zahájit tak, aby byla dokončena v optimální sušině, v ideálním případě jsou podle něj porosty zelené s vyzrálými palicemi. Vhodná kombinace hybridů rychle zrajících s hybridy „stay green“ a rovnoměrně zrajícími umožní podle něj rozložení sklizně do delšího časového období. Připomněl rovněž, že stravitelnost zbytku rostliny závisí na stravitelnosti buněčné stěny a obsahu cukru. “Při určité úrovni stravitelnosti buněčné stěny se však snižuje odolnost vůči poléhání, což není při pěstování kukuřice přijatelné. Jako příklad uvedl mutant brown –midrib (BMR), který je mimořádně stravitelný, ale v praxi se kvůli poléhání a s tím souvisejícím tlakem chorob a škůdců neprosadil. Závěrem doporučil, aby kukuřičná řezanka byla co nejkratší a došlo k dokonalému vytěsnění vzduchu, což ovlivní kvašení i výslednou kvalitu siláže.

Rané hybridy kukuřice

I přes silný déšť si mohli účastníci akce prohlédnout řadu hybridů v Dolních Heřmanicích. Zástupci KWS OSIVA upozornili na to, že z fytosanitárního pohledu bylo nutné pokusné parcely po třech letech kvůli výskytu Diabrotica virgifera změnit. Jako kontrola byl v pokuse několikrát zařazen hybrid Kaduras.

 • Silvinio (FAO Z 210/S 210)

Tříliniový hybrid Silvinio má velmi rychlý počáteční růst. Jde o kvalitní siláž s vysokým obsahem škrobu.

 • Ricardinio (FAO Z 230/S 230)

Mezi nejpoužívanější zrnové hybridy ve velmi raném sortimentu patří podle slov Ing. Karla Prokeše, Ph.D., jednatele společnosti KWS OSIVA s. r. o. hybrid Ricardinio. „Velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna. Řada pěstitelů například ze Žďárska, Jihlavska a Pelhřimovska jej využívá i na siláž. Rostliny dozrávají rovnoměrně,“ popsal Ing. Prokeš.

 • Ambrosini (FAO Z 220/S 220)

Tento hybrid označil Ing. Prokeš za Ronaldinio Vysočiny, protože zmíněné Ronaldinio je podle něj nejuznávanějším hybridem v České republice. Ambrosini se hodí do chladnějších oblastí a je schopen rychle ukládat škrob ve všech oblastech pěstování. Má velmi dobře stravitelnou a energeticky bohatou siláž.

 • Toninio (FAO Z 220/S 230)

Díky vysoké stravitelnosti rostlinných zbytků se tento velmi raný hybrid Toninio výborně hodí k výkrmu vysokoprodukčních dojnic. Patří mezi novinky s velmi dobrou koncentrací energie v siláži.

 • Amamonte (FAO Z 240/S 250)

Amamonte se hodí jak na zrno, tak na siláž. Má velmi rychlý počáteční vývoj. Silný stay green efekt zaručuje u tohoto hybridu široké sklizňové okno.

 • Ronaldinio (FAO Z 240/S 250)

Na českém trhu je již sedmým rokem hybrid Ronaldinio a poslední čtyři roky zaujímá pět až sedm procent z plochy oseté kukuřicí. Jde podle Ing. Prokeše o nejpěstovanější hybrid v České republice i v Evropě. Vyzdvihl nejen jeho výkonnost, ale i toleranci vůči stresu. Široké sklizňové okno navíc dodává tomuto hybridu záruku sklizně v optimálních parametrech.

 • Kandis (FAO Z 260/S 270)

Vysoký podíl zrna v siláži má hybrid Kandis, který lze využít na zrno i na siláž. „Má výborné ukládání škrobu,“ uvedla Ing. Zdeňka Románková z KWS OSIVA s. r. o.

Hybridy s vyšším FAO

 • Koblens (FAO Z 270/ S 280)

Stay green efektem disponuje hybrid Koblens. Jde o hybrid s vyšším obsahem škrobu v silážní hmotě. Je vhodný pro vysokoprodukční chovy dojnic. Ing. Románková ho doporučila pěstitelům kvůli vysokému výnosovému potenciálu silážní hmoty.

 • Agro Vitallo (FAO Z 270/S 280)

Hybrid Agro Vitallo je vhodný pro výrobu siláže, má robustní a bohatě olistěné rostliny a vysoký podíl zrna v silážní hmotě. Ing. Prokeš upozornil v rámci prezentace hybridů na to, že každý zemědělec by se měl o svá pole starat s péčí řádného hospodáře, pole rozdělovat do menších celků, aby se eliminovala vodní eroze půdy, která je podle něj velkým problémem. Zmínil i utužování těžkou mechanizaci a její negativní dopad na strukturu půdy.

 

Energetické hybridy

 • Ursinio (FAO 230)

Nejranějším silážním hybridem do méně příznivých podmínek sortimentu KWS Osiva s. r. o. je hybrid Ursinio. Ing. Prokeš ho doporučil pěstitelům do chladných oblastí, kde potřebují siláž s vysokým obsahem energie pro bioplynové stanice i dojné krávy.

 • Touran (FAO 240)

Další z představených tříliniový hybrid Touran má velmi rychlý počáteční vývoj a dobrou odolnost vůči chladu.

 • Figorinio (FAO 250)

Tento mohutný hybrid dorůstá podle Ing. Prokeše až do výšky 3 m. Má menší palice, ale vysoký výnosový potenciál silážní hmoty. Podle výsledků pokusů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) dosáhl tento hybrid za roky 2010 až 2012 průměrně výnosu suché hmoty 21,2 t/ha při 32,2 % sušině. Průměrný výnos škrobu byl 6,2 t/ha při 29,2 % obsahu škrobu. Hodí se k výrobě siláže ve vyšších a chladnějších polohách.

 • KWS 5133 ECO (FAO 250)

V raném sortimentu registračních pokusů ÚKZÚZ se zkouší KWS 5133 ECO, který Ing. Románková označila za plastický materiál se stay green efektem. V poloprovozních pokusech KWS slouží jako kontrola. Významná je i jeho vysoká odolnost vůči přísuškům.

 • Barros (FAO 260)

Dvouliniový hybrid nové generace Barros pochází ze speciálního šlechtění kukuřice pro výrobu bioplynu. „Jde o hybrid s velmi dobrým zdravotním stavem a stay green efektem, rozšíří sklizňové okno, podrží sušinu a umožní nechat kukuřici na poli do doby, než jsou škrob a živiny na optimální úrovni,“ konstatovala Ing. Románková.

 • Cassilas (FAO 260)

Silážní hybrid Cassilas je vhodný do všech regionů. Zástupci KWS jej doporučili zejména pro zahájení sklizně v teplých a závěr sklizně v chladných oblastech. Má vysoký výnos silážní hmoty a metanu.

 • Fernandez (FAO 270)

Hybrid Fernandez upoutal na první pohled svojí výškou. Ing. Románková ho doporučila zařadit mezi hybridy, které se sklízí jako první, protože dozrává rovnoměrně. Velmi dobře ukládá škrob a nejlepších výsledků podle ní dosahuje v řepařské výrobní oblasti. Ing. Prokeš ho označil jako ideální hybrid do vyšších poloh Vysočiny.

 • Atletas (FAO 280)

Podle zástupců KWS dosahuje hybrid Atletas každoročně stabilních výnosů silážní hmoty. Má pevné stéblo, které zabezpečuje velmi dobrou odolnost vůči poléhání. Díky širokému sklizňovému oknu mohou pěstitelé dosáhnout vysoké kvality siláže.

 • Atletico (FAO 280)

Hybrid Atletico je podle Ing. Prokeše nejpěstovanějším hybridem v sortimentu silážních hybridů pro výrobu bioplynu v České republice. „Je to velmi přizpůsobivý a stabilní hybrid s výbornou odolností vůči chladu,“ dodal.

Více informací naleznetet v týdeníku Zemědělec.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *