Setkali se příznivci huminových látek

Minulý pátek proběhlo v Brně setkání české pobočky IHSS (International humic substances society), tedy sdružení, která se zabývá huminovými látkami.

 

 

Jak uvádějí internetové stránky české pobočky, IHSS byla založena 11. září 1981 v americkém Denveru. Cílem bylo spojit vědce v oblasti půdoznalectví, zemědělství, uhelného průmyslu, vodního výzkumu nebo úpravnictví, kteří se zajímají o huminové látky. V současné době eviduje přibližně 900 členů. V České republice vznikla v roce 2008 česká větev IHSS, organizovaná na půdě Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně.

Na semináři zaznělo, že mezi hlavní současné problémy patří standardizace huminových výrobků, protože huminové látky jsou širokou skupinou, kterou není jednoduché jednoznačně definovat. S tím souvisí také možné problémy při registraci produktů, které je mají obsahovat.

Kromě toho hovořila Ing. Michaela Smatanová, Ph.D., z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o výsledcích zkoušek přípravků LignoAktivátor a humatizovaného amofosu. Lubomír Rákos, ředitel firmy AMAGRO s. r. o., která je také členem IHSS, představil projekt Střediska huminových látek, které má být spuštěno v brzké době. Jedním z cílů má být výroba ryze českého produktu na bázi humátů.

Další podrobnosti si přečtete v některém z dalších čísel časopisu Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *