Šest závazků k naší planetě

Včera představila v Bruselu společnost Syngenta svůj Good Growth Plan. Jde o šest závazků, které chce splnit díky spolupráci s pěstiteli, vládami, nevládními organizacemi a ostatními, kteří sdílejí tento program.

Lidstvo čelí doposud největší výzvě, každý den se naše planeta probouzí s novými 200 tisíci ústy, která je třeba nasytit. Každý večer usíná více než 870 miliónů hladových lidí. Potřeba produkovat více potravin je akutnější než kdy jindy, zdroje zemědělské půdy, vody a energetické zdroje jsou pod bezprecedentním tlakem. Téměř sedm milionů hektarů zemědělské půdy je každoročně ztraceno kvůli erozi. Mnoho lidí vyrábějících potraviny žije v chudobě. Biologická rozmanitost rychle mizí a do roku 2050 mohou žít čtyři miliardy lidí v zemích s nedostatkem vody.

Něco se musí změnit, máme jen jednu planetu. Good Growth Plan je závazek společnosti Syngenta, která si do roku 2020 stanovila šest konkrétních cílů týkajících se zlepšení efektivnosti využívání zdrojů, obnovy ekosystémů a revitalizace venkova (efektivnější pěstování plodin, posilnění postavení drobných zemědělců, obnovení zemědělské půdy, pomoc lidem zůstat v bezpečí, rozvoj biodiverzity a péče o každého pracovníka).*

 

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *