Roste zájem o polní den na Vysočině

Ve Vatíně u Žďáru nad Sázavou proběhl v pořadí již čtvrtý ročník polního dne s názvem MendelGrass 2016. Jeho cílem bylo prezentovat maloparcelkové polní pokusy s travními a jetelotravními porosty, dlouhodobé luční experimenty, trávníkové pokusy, lyzimetry, ale i experimenty s ukládáním půdy do klidu a odtoková pole a pokusy s výživou řepky, pšenice a kukuřice. Součástí akce byla i prezentace firem a zajímavé přednášky.

O tom, že zájem praxe o polní den Mendelgrass pořádaný ve Výzkumné pícninářské stanici ve Vatíně roste, svědčí i letošní návštěvnost. Akci navštívilo přes dvě stě účastníků z řad zemědělské veřejnosti z univerzit, výzkumných ústavů a především zemědělské praxe.

Slouží k výuce i výzkumu

Výzkum v oblasti pícninářství a trávníkářství v Ústavu výživy zvířat a pícninářství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) se realizuje ve Výzkumné pícninářské stanici ve Vatíně (VPS), která leží přibližně sedm kilometrů od Žďáru nad Sázavou v nadmořské výšce 560 m. Čtvrtý ročník polního dne MendelGrass 2016 zahájil děkan této fakulty doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Zdůraznil, že Vysočina začíná z pohledu zemědělské produkce nabývat na významu. Vyzdvihl také, že výzkumná činnost ve Vatíně se rozšiřuje i na plodiny pro potravinářské účely. Akce se zúčastnil i emeritní děkan prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.

Letošní akce byla realizována v rámci projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum QJ1310100 Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží a QJ1510121 Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin. Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství řekl, že na VPS se neangažuje pouze jeho ústav, ale řada ústavů celé Agronomické fakulty MENDELU. Kromě výzkumné činnosti je stanice určena i pro výuku studentů MENDELU. Ve VPS probíhají praktická cvičení a studenti tam mohou realizovat výzkum spojený s řešením bakalářských, diplomových a doktorských prací.

Více informací naleznete v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *