Ročník se otiskl do kvality obilovin

„Přes počáteční obavy můžeme letošní ročník hodnotit z pohledu obilovin jako klimaticky příznivý. Letošní teplotní bonus se silně podepsal na dobré kvalitě zrna, porosty byly dobře založené a zima příznivá, na jaře měly obilniny optimální kondici. Propad srážek se na stavu obilnin nepodepsal. Obiloviny jsou původem stepní trávy a letos dokázaly, že rozhodujícím vegetačním faktorem je pro ně průměrná měsíční teplota,“ zdůraznil Ing. Slavoj Palík, CSc., ze společnosti Agrotest fyto, s. r. o., a připomněl i velmi rychlý a bezproblémový průběh žní v letošním roce.

Celková produkce obilovin od roku 2010 neustále roste, spotřeba také mírně roste. Produkce všech obilovin v roce 2015/2016 na světovém trhu dosáhla 1947 milionů tun a spotřeba 1970 milionu tun (konečné zásoby se snížily na 415 milionů tun – loni 628 milionů tun). Produkce pšenice byla v rámci světového trhu 732 milionů tun a spotřeba byla 716 milionů tun, konečné zásoby se zvýšily na 227 milionu tun (loni 193 milionu tun), což má vliv na relativně stabilní cenu obilovin. Nejrozšířenější obilovinou je s podílem 36,4 % kukuřice, následuje pšenice s 30 %, 20 % zaujímá rýže, ječmen (6,6 %), čirok (2,9 %), oves (1,1 %) a žito (0,7 %), které se stává minoritní plodinou.

Pšenice

Průměrná objemová hmotnost v České republice dosáhla 82,2 kg/hl, normě vyhovělo 99 % vzorků. Průměrné hodnoty obsahu dusíkatých látek v sušině činily 12,5 %, vyhovělo 78 % vzorků. Průměrné hodnoty sedimentačního indexu činily 40 ml, vyhovělo 87 % vzorků. Průměrné hodnoty čísla poklesu dosáhly 351 s, vyhovělo 98 % vzorků. Celkově vyhovělo ve všech čtyřech ukazatelích 73 % vzorků, loni to bylo pouze 52 % vzorků.

Žito

Průměrná objemová hmotnost žita v České republice dosáhla 76,9 kg/hl (průměr 2010–2014 73,9 kg/hl, podle ČSN 46 1011-4 minimálně 70 kg/hl), vyhovělo 98 % vzorků. Průměrné hodnoty čísla poklesu dosáhly 255 s (průměr 2010–2014 163 s, podle ČSN 46 1011-4 minimálně 120 s), vyhovělo 98 % vzorků. Podíl vzorků vyhovujících ČSN ve všech parametrech dosáhl pro celou Českou republiku 78 % (loni 54 %). Vzorky byly bez výskytu viditelně porostlých zrn, námel se vyskytoval u jednoho vzorku.

Ječmen

Z průměrných dosažených hodnot uvedl Ing. Hartman u ječmene přepad zrna nad sítem 93,1 % (ČSN 85 %).V průměru bylo ve vzorku 1,8 % zrnových příměsi sladařsky nevyužitelných (ČSN 3 %). Zrnových příměsí částečně sladařsky využitelných bylo v průměru 5,4 %, zrn bez pluch 1,7 %, zrn se zahnědlými špičkami se vyskytovalo 1,7 %. Průměrná klíčivost byla 98,8 %, podle ČSN se požaduje hodnota 96 %. Vlhkost byla 11,8 % (ČSN 15 %). Ječmen měl příznivý obsah bílkovin 11,8 % (ČSN 10–12 %) a průměrný obsah škrobu (62,3). „Ječmen má zvýšený obsah dusíkatých látek, nižší výskyt fyziologicky, biologicky a tepelně poškozených zrn. Vyšší je výskyt zlomků, nahých a zelených zrn,“ řekl Ing. Hartman.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *