Revoluční systém v herbicidním ošetření ozimé řepky

V loňské sezoně byl v České republice zaveden v mnoha směrech inovativní systém pěstování řepky ozimé – systém Clearfield®. Jde o kombinaci vysoce účinného selektivního herbicidu Cleravis® a výkonných CL hybridů řepky. Toto tandemové řešení vám nabízí zcela nový přístup ke kontrole plevelů. Rádi bychom se s vámi podělili o poznatky z praxe při zavádění Clearfield systému.

Přínos systému Clearfield

Hlavními pozitivy pro zákazníky, kteří systém již vyzkoušeli, jsou:

• Řešení dvouděložných a jednoděložných plevelů včetně výdrolu obilnin jednou aplikací – ve většině případů byl velmi pozitivně hodnocen účinek na penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, hořčici rolní, úhorník mnohodílný, kakosty, dále
pak na výdrol konvenční řepky a výdrol obilnin. Z běžného spektra plevelů pak byl velmi kladně hodnocen účinek na svízel přítulu. Také heřmánky byly velice dobře kontrolované, nicméně je velmi důležité správné načasování aplikace a to optimálně v jednom až dvou pravých listech tohoto plevele. Z pohledu vývojové fáze řepky ozimé je optimální aplikační termín ve 2–3 listech CL řepky.

• Úspora provozních nákladů jako důsledek komplexního řešení plevelů – jedna aplikace.

• Možnost opětovného pěstování řepky ozimé na pozemcích, kde vzhledem ke spektru obtížně hubitelných plevelů nebylo možné pěstovat konvenční řepku.

• Možnost pěstování řepky na pozemcích s bezorebným zpracováním půdy nebo s hůře zpracovanou půdou.

• Časová flexibilita aplikace – postemergentní řešení.

Pozitivně je v současné době přijímán také fakt, že dochází k rozšiřování nabídky CL hybridů od osivářských společností. Tyto hybridy byly testovány i v přesných polních pokusech SPZO a prověřily, že CL hybridy porovnávané s konvenčním standardním hybridem mají vysoký výnosový potenciál. Sledovány byly CL hybridy společností Dekalb, DuPont Pioneer
a Rapool.

Poslední poznatky také ukazují na to, že CL hybridy jsou vysoce odolné k reziduím sulfonylmočovin s dlouhou perzistencí v půdě, které byly použity v předplodině. Pro praxi to znamená maximální využití genetického potenciálu Clearfield řepky ve srovnání s konvenčními hybridy, které mohou být přítomností těchto reziduí sulfonylmočovin  značně retardovány.

Předpoklady úspěšného využití

Na druhou stranu hlavní změnou oproti pěstování konvenční řepky, kterou zákazníci zmiňovali, byla nutnost kontroly výdrolu CL řepky v osevním postupu. Systém Clearfield pro dlouhodobé a úspěšné používání vyžaduje dodržování tzv. správné zemědělské praxe. Tím se myslí například:

• Likvidace výdrolu CL řepky v meziporostním období – stimulace klíčení a růstu výdrolu tak, aby bylo možné jej zničit herbicidně nebo mechanicky.

• Čištění sklizňové techniky při přejezdech mezi různými pozemky.

• Použití vhodných herbicidů v následných plodinách.

• Opatření proti nechtěné aplikaci – balení osiv a herbicidů Clearfield jsou označena logem Clearfield a příponou CL u názvu odrůdy řepky.

Kde se tedy zejména nabízí využití Clearfield systému pěstování ozimé řepky?
1) na pozemcích s výskytem plevelů odolných konvenčním herbicidům,

2) na pozemcích s vysokým výskytem výdrolu konvenční řepky a obilnin,

3) v oblastech, kde dlouhodobě selhávají půdní herbicidy,

4) při využívání bezorebných technologií s vysokým objemem posklizňových zbytků nebo při horším zpracování půdy,

5) při použití sulfonylmočoviny s dlouhou perzistencí v předplodině.

 

Více informací k této technologii naleznete na internetových stránkách firmy BASF.

BASF spol. s r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *