Řepky s vysokou tolerancí na stres

Vyšlechtit odrůdu řepky s vysokým výnosovým potenciálem překvapivě není obtížné. Ovšem zkombinovat vysoký výnosový potenciál i v náročných podmínkách je daleko složitější. Čeští pěstitelé se rozhodují o volbě odrůdy řepky především na základě dosažení co nejvyššího výnosu v rámci lokality, kde podmínky pro pěstování bývají různé, náročné a někdy až velice těžké. Šlechtitelé řepky Dekalb® dokázali identifikovat rozdíly ve schopnosti dosahovat vysokých výnosů při různých stresových situacích způsobených výživou nebo prostředím. Díky tomu dokážou dnes nabídnout takové osivo řepky, jehož konečný výnos odolá nepříznivým podmínkám.

Sledování v rámci Monsanto pokusů prokázalo, že více než 60 moderních šlechtitelských materiálů (dokonce i ty se schopností kompenzovat stresy) ztrácí 22 % svého výnosu, když jsou sníženy vstupy dusíku ze 190 na 130 kg/ha. Liniové odrůdy nebo rodičovské linie utrpí ztráty 25 % a více, ovšem ty nejtolerantnější hybridy ztrácejí maximálně 15 %. Toto zjištění otevírá prostor pro zdokonalování vyšlechtěných materiálů tak, aby pěstitelé mohli zasévat osivo řepky ozimé s vysokou přizpůsobivostí lokalitě a především s tou nejvyšší spolehlivostí.

Testování materiálů

Při testování procházejí materiály těžkou zkouškou. Testují se na odolnosti vůči fomové hnilobě a cylindrosporióze, proti výdrolu, na zvýšenou pružnost šešulí a odolnost vůči nádorovitosti kořenů. Díky těmto zkouškám se podařilo vyvinout spolehlivé a flexibilní materiály s výnosovým potenciálem, který se v podmínkách České republiky blíží k 9 t/ha (DK Exception – ÚKZÚZ, 2014, lokality Čáslav, Věrovany, Hradec nad Svitavou).

V posledních studiích se rovněž aktivně pracuje na zabudování největší možné tolerance vůči výživovému stresu. Tento vývoj je považován za zásadní pro zajištění budoucnosti evropské produkce řepky v souvislosti se současnými i budoucími ekonomickými a legislativními tlaky.

Řepka se považuje za jednu z nejdražších polních plodin z hlediska pěstování. A co více, náklady na vstupy se budou pravděpodobně zvyšovat vzhledem ke vzrůstající odolnosti škůdců vůči pesticidům a úbytku klíčových aktiv. To povede ke stále častějšímu vyhledávání odrůd schopných vyprodukovat více při nižších vstupech.

Dekalb® řepky jsou řešením

Dekalb® šlechtitelé při testování nevyužívají ošetření fungicidy ani v lokalitách s největšími tlaky chorob. Pružnost pletiv šešulí a odolnost vůči výdrolu se zjišťuje na plochách, kde jsou nepříznivé povětrnostní podmínky a časté bouřky s kroupami; pěstební školky v nejextrémnějších kontinentálních lokalitách pomáhají při zajišťování vysokých úrovní odolnosti vůči zimnímu období. To vše přímo ovlivňuje vývoj a konečný výběr pro uvedení na trh opravdu odolných Dekalb® řepek.

Klíčovou roli hybridů s velkou odolností proti stresu a stabilním výnosem potvrdily v praxi v posledních třech letech DK Exstorm, DK Exquisite a DK Explicit. Novější genetické materiály čím dál častěji kombinují vysoký výnosy a odolávání stresovým podmínkám. Mezi těmito hybridy vynikají DK Exception a novinky roku 2016 DK Exprit a DK Platinium s odolností vůči nádorovitosti kořenů.

Velký důraz se klade také na habitus rostlin a díky tomu je mohutný porost Dekalb® řepek snadno rozpoznatelný. Habitus se totiž stává dokonalou základnou pro tvorbu vysokého počtu šešulí s výbornou kompenzační schopností i v případě velkých výkyvů počasí. Přes svoji mohutnost jsou rostliny Dekalb® řepek silné a odolávají poléhání. Novinkou je také nový způsob vzpřímeného větvení, který právě poléhání brání ještě více. Takový typ šlechtění najdete právě u novinky DK Exprit. Pokud dojde ke ztrátě důležitých výnosových prvků vlivem nepříznivých podmínek, mají Dekalb® hybridy stále dostatek zdrojů, aby zabezpečily vysoký výnos a garantovaly pěstiteli ziskovost pěs­tování.

Velký pokrok se udál ve vývoji hybridů, které kombinují nejvyšší možný výnos za optimálních hladin dusíku s nejmenšími ztrátami. Díky neustálému vývoji v oblasti celé řady dalších vlastností chránících výnos je jisté, že tyto inovace umožní větší a snadnější udržitelnost plodin, které budou pěstitelé potřebovat v budoucnu.

Skutečnost, že schopnost kompenzace může být využita plně pouze tam, kde nejsou populace rostlin příliš vysoké, podtrhuje samozřejmě potřebu správné agronomie a rovněž volby odrůdy při vytváření stále flexibilnějších, vysoce výnosných odrůd, které Dekalb® šlechtí.

Cílem tohoto vývoje není pouze, aby řepka nějakým způsobem přežila stresové prostředí, období a výživu, ale především zachovala výnos při všech nástrahách, které pěstitele čekají. A na každou komplikaci má pro českého pěstitele Dekalb® řešení.

 Monsanto

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *