Řepka co má váhu

Společnost KWS OSIVA s. r. o. započala spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze s cílem stabilizovat výnosy ozimé řepky v České republice nad 4 t/ha. Je to úkol náročný, ale postupně naplnitelný při dodržení všech pěstitelských zásad.

Všem v provozní praxi je známé, že společnost KWS rok od roku dodává na trh odrůdy řepky se stále vyšší výkonností a kvalitou. Ve srovnávacích pokusech ÚKZÚZ je to zřejmé a neoddiskutovatelné.

V roce 2006 společnost KWS začala šlechtění (pěstování) řepky snad s velkým handicapem oproti některým dalším firmám. V odborné praxi je zřejmé a prokazatelné, jaký obrovský pokrok ve šlechtění a posléze v pěstitelské praxi byl za tuto dobu vykonán.

Pro potřebu pěstitelské praxe je nutné si připomenout odrůdové spektrum společnosti KWS. Legendární liniové odrůdy Digger a Remy prokázaly na prvopočátku šlechtění řepek KWS životnost, výkonnost a plasticitu. Na tyto odrůdy navázala další liniová odrůda Sherlock, která prokazuje v dnešních nestabilních povětrnostních podmínkách stabilitu, plasticitu, výkonnost a zároveň velmi dobrý poměr výkonu a ceny osiva na hektar.

Společnost KWS nabízí pro letošní obchodní a pěstitelskou sezónu mimo liniovou odrůdu Sherlock také hybridní odrůdy Marcopolos, Hybrirock, Frodo KWS, Factor KWS, Traviatu a letošní novinku Alvaro KWS. Stálicí v sortimentu KWS je středně raný hybrid Marcopolos, který je vhodný do všech oblastí pěstování. Jeho předností je velmi vysoký výnos semene a obsah oleje. V poloprovozních pokusech opět exceloval a suchý rok 2015 ho nezastavil (tabulka). Marcopolos se řadí mezi TOP 10 nejpěstovanějších hybridů v ČR (zaujímá sedmé místo). Hybrid vyniká výborným zdravotním stavem. Díky svým ročníkově stabilním výnosům se stal Marcopolos pokusným hybridem pro ČZU.

Šlechtitelskému týmu společnosti KWS se podařilo do nových hybridních odrůd začlenit gen RLM 7, díky kterému je napadení houbou Phoma spp. nižší než u odrůd klasických. Tento gen je přidanou hodnotou, která zaručuje vynikající zdravotní stav porostu a dává tak základ úspěšnému pěstování řepky ozimé. Mezi hybridy, ve kterých je obsažen tento gen, patří Factor KWS a letošní novinka Alvaro KWS.

Do praxe budou postupně uváděny hybridní odrůdy Marc KWS, Ermino KWS, Fabricio KWS a Umberto KWS. Všechny tyto odrůdy prokázaly a dále prokazují ve zkouškách ÚKZÚZ nejen stabilitu, ale podle stanovených kritérií i přírůstek výkonu. Všem je známo, že hektarový výnos je zásadní faktor, který rozhoduje o ekonomice ozimé řepky. Zmenšuje to snad význam odrůdy a její volbu? Důraz a intenzita jsou naopak kladeny na výběr odrůdy a zejména na precizní provedení agrotechnických a pěstitelských opatření.

Společnost KWS OSIVA s. r. o. chce působit nejen jako prodejce osiva, ale zároveň se chce intenzivně zabývat rozvíjením pěstitelských technologií ve spolupráci s ČZU v Praze, ostatními institucemi a odborníky z oblasti zemědělského výzkumu a praxe.

Ing. Zdeněk Baxa,

regionální obchodní manažer KWS OSIVA s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *