Regulátor růstu s výrazně zlepšenými užitky

Optimus je nová generace regulátoru růstu pro zamezení polehnutí obilnin. Obsahuje trinexapac-ethyl s revoluční E3 formulací, která umožňuje rychlejší a vyšší množství vstřebané účinné látky do rostliny. Optimus vytváří mohutný kořenový systém zvyšující stabilitu rostlin v půdě. Zlepšuje příjem základních živin i mikroživin a suchovzdornost rostlin.

Působení přípravku

Přípravek na bázi účinné látky trinexapac- ethyl se používá jako regulátor růstu a vývoje v obilninách. Inhibuje syntézu giberelinu, a tím redukuje růst stébla a snižuje výšku rostlin. Trinexapac- ethyl je přijímán listy rostlin a následně je rozváděn do meristémových pletiv. Po aplikaci dochází k omezení růstu, zesílení stébla a zvýšení odolnosti poléhání. Při časné aplikaci (BBCH 31–32) navíc dochází k rozvoji mohutné kořenové soustavy s pozitivními dopady na suchovzdornost a výživu rostlin.

Optimalizovaná E3 formulace

Přípravek je speciálně formulován s využitím nejmodernějších technologií a pomocných látek, takže dochází k více než 90% vstřebání účinné látky do rostliny a dále k jejímu velmi efektivnímu biologickému využití (graf 1). Látka je mnohem rychleji rozváděna v rostlině. Díky rychlejšímu vstřebávání je rovněž prokazatelně dosahováno vyšší odolnosti proti dešti.

Kdy používat

Regulátory růstu v obilí se většinou používají v růstové fázi BBCH 31–39. Pokud Optimus použijeme v časné fázi BBCH 31–33, dosáhneme mnohem lepšího využití účinné látky (graf 2).

Okolnosti při aplikaci

Správné použití a maximální využití účinné látky regulátorů růstu ve prospěch porostu je vždy profesním uměním agronoma. Musíme brát v úvahu čtyři základní faktory:

1. odrůdovou citlivost,

2. aktuální srážky 14 dní před aplikací a po ní,

3. úroveň dusíkaté výživy porostu,

4. hustotu porostu.

Detailní informace o stanovení optimální dávky Optimusu naleznete v katalogu přípravků Adama 2016, a to včetně letos aktualizovaného seznamu současně používaných odrůd pšenice a jarního ječmene a jejich rozdělení vzhledem k odrůdové citlivosti na poléhání.

Zlepšuje příjem živin a zvyšuje tak výnos

V roce 2013–2014 proběhly rozsáhlé a přesné pokusy na pracovišti Ditana s. r. o., které měly za úkol prozkoumat vliv přípravku Optimus na zlepšení příjmu živin obilovin. Detailně byly zkoumány všechny hlavní živiny i mikroživiny, a to v pšenicích i v jarním ječmeni. Bylo dosaženo pozoruhodných výsledků, které dokládají zlepšení příjmu živin u všech sledovaných prvků s následným promítnutím do zvýšení výnosů (graf 3). Detailnější informace přesahují rozsah tohoto článku, ale rádi vám je poskytnou regionální pracovníci firmy Adama.

A všechno stojí

Pěstiteli se dostává do rukou inovovaný přípravek s nejmodernější technologií. Optimus určitě přispěje k úspěšné optimalizaci porostu směrem k vysokým výnosům. To vše za zajímavou cenu.

Ing. Jiří Vašek,

Adama CZ s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *