Reakce odrůd ozimé pšenice na intenzitu agrotechniky a perspektiva setí směsí odrůd

Při nižší intenzitě výživy a ochrany rostlin jsou většinou vyšší výnosy zrna ozimé pšenice po orbě, zatímco při vyšší intenzitě po minimalizaci, nebo jsou výnosy vyrovnané. U minimalizace byla zjištěna vyšší meziroční stabilita výnosů a nižší pokles výnosů v letech s nepříznivými povětrnostními podmínkami (sucho, mráz). Největší výnosy zrna po orbě i minimalizaci byly zjištěny u odrůd Tobak a Matchball. Na vyšší intenzitu agrotechniky v roce 2014 nejlépe reagovala odrůda Julie a nejméně odrůda Elan, který dosahoval i při nízkých vstupech bez fungicidů a morforegulátorů růstu vysokých výnosů.

Ke zvýšení stability výnosů zrna ozimé pšenice a jeho kvality může přispět zakládání porostů směsí kompenzačních odrůd, které se vzájemně doplňují ve svých vlastnostech. Hlavním důvodem pro jejich setí je snížení rizika působení abiotických a biotických stresů (mráz, sucho, choroby, škůdci atd.).

Více si můžete přečíst v časopisu Úroda č. 7 v článku Zakládání porostů ozimé pšenice a reakce odrůd na agrotechniku autorů Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Radek Vavera, Ph.D., a Ing. Helena Kusá, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Odrůdy ozimé pšenice pěstované při různé intenzitě agrotechniky a porosty směsí kompenzačních odrůd (např. Tobak + Fakir, Rebel + Matchball a další) si můžete prohlédnout na Polním dni VÚRV, v. v. i., pořádaném 16. 6. v Praze-Ruzyni (více informací na www.vurv.cz.).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *