Raná sklizeň, vysoké výnosy

Měsíc květen je tradičně na polních prezentacích věnován ozimé řepce. Možnost obhlédnout odrůdy v konkrétních podmínkách využívá každoročně celá řada pěstitelů. V letošním roce se budou opět setkávat s novinkou loňského roku, odrůdou Striker 21.

Striker 21 je hybridní ozimá řepka typu Ogura/INRA, která přináší kombinaci vysokého výnosového potenciálu, dobrého zdravotního stavu, ranosti a tolerance k půdním podmínkám. V Německu je tento hybrid pěstitelům nabízen pod značkou Planterra, značkou, která nabízí ty nejlepší, vyzkoušené odrůdy z portfolia koncernu BayWa. Striker 21 vzešel z programu šlechtění zaměřeného jednoznačně na výnos semen. Další vlastnosti důležité pro úspěšné pěstování řepky nebyly samozřejmě opominuty a jsou velmi dobře vyváženy. Striker 21 je registrovaná ochranná známka, hybrid byl registrován pod označením PT213.

Porost

Striker 21 je řepka středního vzrůstu (v loňském roce v průměru 7 lokalit z poloprovozních pokusů ČZU Praha výška 145 cm) s pevným stonkem, který zajišťuje velmi dobrou odolnost proti poléhání. Porosty si stabilitu spolehlivě udržují i v náročnějších podmínkách, kdy řada odrůd začíná poléhat. Odolnost proti napadení fomou je hodnocena jako nadprůměrná v pokusech v Německu, ve Velké Británii i v našich podmínkách.

Nepoléhavost a dobrý zdravotní stav jsou předpokladem realizace vysokého výnosového potenciálu. V loňském roce dosáhnul v poloprovozních pokusech ČZU Praha průměrného výnosu 4,64 t/ha (zahrnuto 6 lokalit) při průměrné olejnatosti 44 %. V Chrášťanech se s výnosem 5,56 t/ha umístil na prvním místě. V celé síti pokusů (29 odrůd na 6 lokalitách) byl uvedený výnos 5,56 t/ha druhý nejvyšší.

Ranost

Hybrid má v podzimním období velmi rychlý a dynamický vývoj. Lze ho proto využít velmi dobře v pozdějších termínech setí. Při setí v ranějších termínech a v první polovině agrotechnické lhůty je nutno věnovat pozornost nebezpečí přerůstání a porosty včas ošetřit morforegulátory.
V jarním období porosty brzy začínají obrůstat a rychle nakvétají. Uvedený trend rychlého vývoje si rostliny udržují až do sklizně. Rané termíny zralosti potvrzují sklizňové vlhkosti semen z poloprovozních pokusů: Striker 21 ze skupiny hodnocených odrůd dosahoval podprůměrných hodnot vlhkosti.

Tolerance k půdním podmínkám

Striker 21 je hybrid s velmi dobrou tolerancí k půdním podmínkám. Vedle vysokých výnosů na běžných půdách je schopen zajistit odpovídající výnosy i na půdách lehkých. Velmi dobře díky svým vlastnostem uspěje i na půdách těžkých, poradí si i s omezeným zpracováním půdy.

Závěrem

Striker 21 přináší kombinaci vysokého výnosového potenciálu a příznivých pěstitelských vlastností, které zajišťují spolehlivou realizaci tohoto potenciálu až do fáze vysokých výnosů. Nabízí tak pěstitelskou jistotu ve všech podmínkách. Pěstitelům lze jen doporučit ho vyzkoušet.

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.

B O R , s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *