Quilt Xcel a Ampligo – ideální kombinace v kukuřici

Kukuřice zaznamenala i v roce 2014 nárůst plochy, na které byla pěstována, a i když stále patří k plodinám, které vyžadují v rámci ochrany relativně málo vstupů, loňský rok, zejména díky deštivému průběhu léta a přelomu podzimu, způsobil pěstitelům nemalé problémy. Hlavním tématem nejen v ČR, ale také v okolních zemích byly mykotoxiny a jejich historicky prakticky největší výskyt ve sklizené produkci.

Mykotoxiny jsou samozřejmě úzce spjaty s výskytem fuzarióz, které mohou infikovat kukuřici v různých fázích růstu, ale všeobecně se za nejvýznamnější vliv vzniku infekce považuje poškození rostlin larvami zavíječe kukuřičného v kombinaci s vlhčím průběhem počasí a také horší vitalitou rostlin způsobenou stresovými podmínkami v průběhu celé vegetace.

Společnost syngenta úspěšně zaregistrovala začátkem roku 2015 nový insekticid Ampligo, který díky svému účinku na zavíječe i dospělce bázlivce nabízí nové možnosti komplexní ochrany kukuřice proti škůdcům, a pokud se tyto výhody navíc spojí s novinkou roku loňského, fungicidem Quilt Xcel, máme k dispozici opravdu komplexní řešení a přímo se nabízí tuto kombinaci přípravků popsat slovy: „choroby, škůdci, vitalita rostlin, výnos a kvalita jedním tahem.“

Quilt® Xcel je dvousložkový systemický fungicid (úč. l. azoxystrobin + propiconazol) s kurativním a preventivním účinkem a širokým spektrem kontrolovaných chorob v kukuřici, který však také díky pozitivnímu vlivu na fyziologii rostliny umožňuje maximalizovat výnosový potenciál kukuřice. Přípravek Quilt Xcel dokáže bezpečně regulovat všechny významné listové choroby kukuřice a navíc vykazuje velmi významný vedlejší účinek na původce fuzarióz, čímž napomáhá snižování obsahu mykotoxinů.

Ostatní přínosy přípravku pro pěstitele

1. Quilt Xcel umožňuje rostlinám lépe zvládat stres ze sucha i stres ze zamokření. Za sucha zpomaluje ztráty vody, pomáha kukuřici tolerovat období sucha prostřednictvím lepšího hospodaření s vodou. V období s nadbytkem vody pomáhá kukuřici odolávat stresu ze zamokření prostřednictvím širokospektrální účinnosti vůči chorobám a podporou tvorby silnějšího a hlubšího kořenového systému pro lepší příjem živin.

2. Quilt Xcel umožňuje rostlinám „provozovat“ fotosyntetický aparát po delší dobu. Tím prodlužuje dobu aktivní vegetace a zvyšuje výnos a kvalitu.

3. Quilt Xcel umožňuje kukuřici maximalizovat příjem sluneční energie s následným „přetavením“ do podoby zrna. Palice jsou větší, s větším množstvím zrn, která lépe vyplňují vřeteno. Jenom dvě až tři zrna navíc v palici, což je asi 1–1,5 gramu, umožní dosáhnout vyššího výnosu o 0,1 tuny/ha.

4. Quilt Xcel napomáhá k vytvoření pevnějšího stébla s nižší náchylností k poléhání, což umožňuje následně efektivnější sklizeň s menšími ztrátami. Napomáhá kukuřici odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám, hlavně silnému větru v závěru vegetace. Efektivnější sklizeň nepolehlého porostu napomáhá lepšímu využití techniky, úsporám paliva a lepšímu využití pracovního času.

5. Kurativní a preventivní kontrola širokého spektra chorob prostřednictvím dvou účinných látek včetně vedlejšího vlivu na fuzária a produkci mykotoxinů. xMobilita účinných látek v rostlině zajišťuje ochranu přímo nezasažených částí rostliny i nových přírůstků. Širokospektrální účinnost vůči patogenům umožňuje aktivně snižovat množství mykotoxinů v zrně i v siláži, čímž Quilt® Xcel napomáhá snižování obsahu mykotoxinů v potravním řetězci.

Syngenta_Quilt_foto_4_naweb_male

Rostlina kukuřice zlomená po poškození housenkou zavíječe kukuřičného
Foto archiv firmy

 

Zavíječe i bázlivce jednou ranou

Současná foliární insekticidní ochrana kukuřice je založena především na kontrole zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) a v poslední době také dospělců bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera). Tito škůdci však z biologického hlediska patří do odlišných skupin a jejich výskyt a škodlivost v porostech kukuřice jsou odlišné. Společnost Syngenta pěstitelům nabízí univerzální a velmi spolehlivé řešení ochrany proti oběma škůdcům jedním přípravkem. Tímto spolehlivým řešením je nový insekticidní přípravek Ampligo®, který jako jediný insekticid na trhu proti zavíječi obsahuje dvě účinné látky a díky registraci začátkem roku 2015 již bude plně pěstitelům k dispozici.

Působení přípravku

Ampligo je dvousložkový insekticidní přípravek (úč. l. chlorantraniliprol + lambda-cyhalothrin) s nízkým dávkováním a flexibilním použitím určený pro kontrolu všech vývojových stadií zavíječe kukuřičného a dospělců bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice.

Kombinace rychlého nástupu účinku a dlouhodobého reziduálního působení i za vysokých teplot a vysoká odolnost vůči smyvu deštěm pak zabezpečují spolehlivou ochranu kukuřice v období letních měsíců. Ampligo nepřímo omezuje napadení kukuřice chorobami, a tím snižuje obsah mykotoxinů v produkci i v potravním řetězci. Ampligo obsahuje moderní formulaci stabilní suspense mikrokapsulí se Zeon technologií.

Vliv na kvalitu zrna a siláže, obsah mykotoxinů a zdroje energie

Téměř každý pěstitel kukuřice již dnes ví, že pokud dojde ke škodám od larev zavíječe, vzniká vstupní brána pro infekci kukuřice houbami rodu Fusarium. Tyto houby pak následně produkují mykotoxiny a jejich obsah se negativně projeví nejen při skrmování siláže dobytkem, ale také v zrnu či sníženým výkonem mikroorganismů zodpovědných za produkci metanu v bioplynových stanicích. Další škody, které může způsobit bázlivec kukuřičný (pomineme-li jeho hlavní škodlivost na kořenech), je požírání blizen dospělci. Takto poškozené porosty mají neopylená zrna v klasech, a tím výrazně klesá produkce škrobu (tzn. energie) z hektaru, čímž se významně snižuje rentabilita takto sklizených porostů, ať už se jedná o kukuřici na krmení, bioplyn či na zrno. Z těchto důvodů je důležité ochranu proti škůdcům nepodcenit.

Jaké jsou tedy hlavní přínosy přípravku Ampligo pro pěstitele?

  • kontrola obou hlavních škůdců kukuřice v období květu a dozrávání,
  • flexibilní načasování aplikace,
  • dlouhodobý reziduální účinek,
  • kontrola všech stadií zavíječe (dospělci, larvy i vajíčka),
  • snížení obsahu mykotoxinů v zrnu a siláži,
  • snížení rizika neopylení z důvodu požerků blizen od dospělců bázlivce (ztráty na úrodě, energii do bioplynových stanic a siláže).

Zkušenosti a doporučení

Společnost Syngenta doporučuje pro maximální efektivitu a snížení mechanického poškození kukuřice použít tank-mix obou zmíněných přípravků Quilt Xcel  1 l/ha a Ampligo 0,2 l/ha. Zkušenosti ze suchých, teplých a také chladnějších, vlhčích lokalit v ČR ukazují pozitivní vliv na výnos a kvalitu kukuřice.

Přípravek Quilt Xcel lze aplikovat i v raných fázích růstu kukuřice, přesněji od BBCH 30, což je počátek prodlužovacího růstu a u různých hybridů k němu dochází asi od fáze 9.–11. pravého listu. Tato fáze aplikace je tudíž dostupná i pro nižší postřikovače.

Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D., Syngenta Czech s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *