První polní den s velkou účastí

Mnoho společností, svazů a organizací pořádá v průběhu června polní dny, které jsou pro pěstitele místem získávání nových poznatků a zkušeností. Většinou jde o tradiční akce, jejichž řady letos rozšířila společnost Syngenta Czech, s. r. o. Tento polní den měl návštěvníkům ukázat, že společnost může poskytnout komplexní řešení ochrany téměř všech plodin a upozornit pěstitele na novinky v sortimentu.

První polní den společnosti Syngenta Czech, s. r. o., ve spolupráci se zemědělským družstvem Montamilk, s. r. o., prodejcem zemědělských strojů PEKASS, a. s., a společností Česká osiva, a. s., proběhl v Hroněticích na Nymbursku.
Přicházející návštěvníky na první pohled upoutaly zemědělské stroje vystavené firmou Pekass. Některé z nich se ve druhé polovině polního dne ukázaly také v akci. Poté již následovala prohlídka polních pokusů, kde mohli pěstitelé v pěti plodinách sledovat účinky regulátorů růstu, herbicidního, insekticidního a fungicidního ošetření. Neméně významné byly odrůdové pokusy společnosti Syngenta v řepce, kukuřici a slunečnici. Informace o jednotlivých plodinách, jejich ochraně a mnohé další podávali zástupci společnosti přímo v porostech.

Komplexní ošetření

V jarním ječmeni, který uváděl bloky pokusů, byly aplikovány dvě různé kombinace herbicidních ošetření Axial + Adigor + Kanor nebo Lintur 70 WG + Axial + Adigor. Insekticidní ošetření přípravkem Karate se Zeon technologií 5 CS objevili návštěvníci nejen v jarním ječmeni, ale také v řepce olejce a ozimé pšenici. Regulátor růstu Moddus doplňovaly podle varianty v jarním ječmeni fungicidy Stereo 312,5 EC, Cerone, Amistar, Artea, Amistar Xtra a Archer Top 400 EC.
Na ozimou pšenici aplikovali v Hroněticích herbicidy Boxer + Logran 20 WG nebo Axial + Adigor + Kantor. Jak uvedla Ing. Jana Doubková, Ph.D., ze společnosti Syngenta, přípravek Boxer s účinnou látkou profulsocarb byl nově zaregistrován i do ozimé pšenice, kde hubí dvouděložné plevele, ale také například rezistentní populace chundelky metlice. Jako regulátor růstu byl v této plodině aplikován Moddus. Fungicidní ochranu pšenice zabezpečily přípravky Stereo 312,5 EC, Amistar Xtra, Artea 330 EC, Archer Top 400 EC a Amistar Opti (nový přípravek) samostatně nebo v kombinaci.

Novinky v řepce

Ozimá řepka byla ošetřena herbicidem Fusilade Forte 150 EC a často diskutovaným herbicidem Brasan 540 EC. Pro toho, komu nevyhovuje dávka účinné látky clomazone v tomto přípravku, připravila společnost Syngenta balíček s herbicidem Teridox 500 EC, jejichž kombinací se jeho dávka sníží.
Jana Doubková již na počátku výkladu pěstitele upozornila na nejzajímavější novinku v ozimé řepce, přípravek Toprex. Ten působí morforegulačně a fungicidně a lze jej aplikovat také na nevyrovnaný porost. Přípravek obsahuje dvě účinné látky (paclobutrazol a difenoconazole). Výhodou účinné látky paclobutrazol je podle Ing. Doubkové to, že urychluje růst kořenů a v případě suchého období zlepšuje životnost rostlin. Jak dále uvedla, fungicidní složka difenoconazole účinně potlačuje fómovou hnilobu a další choroby řepky. Značný rozdíl ve velikosti kořenů po ošetření přípravkem Toprex a kontrolou mohli návštěvníci porovnávat také na poli.
Jana Doubková dále doplnila dávkování přípravku. Na podzim se Toprex aplikuje v dávce 0,3 l/ha od růstové fáze BBCH 11 do BBCH 16. K jarnímu ošetření se používá dávka 0,5 l/ha od růstové fáze BBCH 31 do BBCH 55. Podzimní aplikace má výrazný zkracující účinek, zatímco jarní slouží zejména k ošetření řepky proti chorobám.
Proti houbovým chorobám se v řepce aplikoval také dvousložkový fungicid Amistar Xtra, který byl do této plodiny a obilnin zaregistrován v dubnu. Jak uvedl Luboš Turek ze společnosti Syngenta, ve větší míře pěstitelé viděli účinnost přípravku na polním dni poprvé. Doplnil, že tento fungicid je určený k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů a řepky proti hlízence obecné a alternáriové skvrnitosti.

Ve znamení herbicidů

Po shlédnutí různých variant ošetření prvních tří plodin měli návštěvníci možnost prohlédnout si také fungicidní a herbicidní kontroly jarního ječmene či ozimé pšenice a poté již opatrně přes silnici přejít k dalšímu bloku pokusů s kukuřicí a slunečnicí.
V těchto plodinách se organizátoři soustředili na odrůdové pokusy a ošetření herbicidy. Po aplikaci přípravku Gardoprim plus Gold 500 SC doplněného Milagrem se v kukuřici nevyskytly plevelné rostliny. Menší účinek mělo samotné Milagro, po jehož ošetření se objevily merlíky. Varianta, na kterou byla aplikována loňská novinka Lumax, nepustila žádné plevele. Tento přípravek by se měl aplikovat časně postemergentně v období, kdy jsou vidět řádky kukuřice.
Ve slunečnici nalezli pěstitelé varianty ošetřené herbicidem Boxer doplněným Fusilade Forte 150 EC a Boxer v kombinaci s Dual Gold 960 EC a následnou aplikací Fusilade Forte 150 EC.

Stroje v akci

Velkou pozornost přilákalo mulčování řepky s následným zpracováním půdy. Do porostu nejprve vjel polní drtič Berti 600 TFB tažený traktorem John Deere 8320. V dostatečné vzdálenosti jej sledovaly desítky agronomů, kteří společně konzultovali výkon tohoto stroje. Své umění při zpracování půdy dále postupně předvedly hloubkový kypřič Horsch Tiger 4 MT s traktorem Fendt 936 Vario, radličkový podmítač Horsch Terrano 3 FX s traktorem Fendt 820 Vario a diskový podmítač Horsch 4 CT s traktorem Fendt 716 Vario.
První polní den společnosti Syngenta se chýlil ke konci. Zbývalo už jen vylosovat výherce v tombole a pokřtít nový přípravek Toprex, který den před konáním polního dne získal registraci. Organizátoři akce napočítali nakonec kolem 350 návštěvníků a potvrdili, že polní den společnosti Syngenta se v podobném duchu uskuteční také příští rok.

Klíčové informace:
 V červnu se konal první polní den společnosti Syngenta.
 V pěti plodinách návštěvníci porovnávali účinnost různých pesticidů a odrůdy.
 Na poli se seznámili také s novinkami v sortimentu společnosti Syngenta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *