Proti padlí s novým přípravkem

Pěstitelé obilovin mají od počátku tohoto roku k dispozici nový přípravek proti padlí travnímu. Fungicid s názvem Talius představila společnost DuPont koncem ledna na konferenci v Senohrabech.

Jak uvedl Ing. Bohumil Štěrba ze společnosti DuPont, přípravek obsahuje účinnou látku proquinazid (200 g/l) ze zcela nové skupiny chinozalinů. Aplikuje se preventivně, popřípadě při zjištění prvních příznaků výskytu choroby. Látka inhibuje tvorbu apresorií a zabraňuje klíčení spor, účinkuje bezkonkurenčně dlouho po dobu šesti až osmi týdnů. V současné době je registrován do pšenice a ječmene v rozmezí dávek 0,20 až 0,25 l/ha pro sólo aplikaci. Pokud je třeba podpořit účinnost na listové skvrnitosti, doporučuje společnost formou tank-mixu kombinovat 0,1 až 0,15 l/ha Taliusu s 0,8 – 1,0 l/ha Alertu S v pšenici, nebo s 0,6 – 0,8 l/ha Capitanu 25 EW v jarním ječmeni. S aplikací je možné začít od fáze odnožování. V případě, že se infekce padlím již rozvinula, doporučuje se kombinace s kurativně působícím přípravkem s odlišným mechanismem účinku (např. Cerelux Plus).

Nižší stres, menší napadení

Registrační pokusy prokázaly po ošetření Taliusem u pšenice v průměru šestiprocentní nárůst výnosu, u ječmene pětiprocentní. Pro obě plodiny platí, že v účinnosti na padlí nebyl rozdíl mezi plnou a sníženou dávkou, výskyt padlí nepřesáhl po ošetření jedno procento.
Přípravek podle Ing. Štěrby zároveň vykazuje vedlejší účinnost především na původce listových skvrnitostí. Jeho aplikace snížila výrazně výskyt braničnatek na pšenici a hnědé skvrnitosti na ječmeni.
Mechanismus, kterým je to s největší pravděpodobností způsobeno, vysvětlil Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o. Po napadení listu padlím dochází k poklesu fotosyntetické aktivity, což je výsledek jeho pokrytím myceliem. Rostlina je proto ve stresu a náchylnější k napadení dalšími patogeny. Listy zároveň vykazují projevy stárnutí, čímž se stávají vhodným substrátem pro napadení braničnatkami. Pokusy mimo jiné také ukázaly, že vysoká hladina hnojení dusíkem, která také zpomaluje stárnutí, způsobila u pšenice pokles napadení skvrnitostmi.
Jak Dr. Tvarůžek připomněl, padlí je specifický patogen. Na rozdíl od většina ostatních houbových chorob je schopno infikovat rostliny již od 3 °C, ačkoli se jeho optimum pohybuje kolem 17 °C. K retardaci rozvoje choroby dochází kolem 31 °C. Chladné roky mu tedy prospívají. K vývoji mu stačí vzdušná vlhkost, naopak příliš mnoho vody na listech chorobu brzdí v rozvoji.

Originál je spolehlivý

Z jiného soudku byla přednáška Ing. Ivana Dostála ze společnosti DuPont. Postěžoval si, že přípravky na ochranu rostlin podléhají extrémní regulaci při registraci, ale efektivní postregistrační kontrola je velmi omezená. „V případě souběžných dovozů tak vzniká šedá zóna, kterou mohou zneužívat padělatelé,“ upozornil. Právě kvůli nim zavedla společnost v roce 2004 na svých přípravcích výrazné ochranné znaky.
Jako další riziko označil Ing. Dostál generika přípravků, zvláště pokud pocházejí z nepříliš kvalitních zdrojů. Jak ukázal na příkladech, uživatel se při jejich používání vystavuje mnoha rizikům. Účinná látka přípravku může obsahovat toxické příměsi, které se mohou negativně projevit na zdraví lidí, ošetřených rostlin, následných plodin a samozřejmě také na životním prostředí. Výjimkou není ani nižší účinnost nebo zhoršené fyzikální vlastnosti, které způsobují například ucpávání trysek, problémy s pěnivostí a podobně.
V extrémních případech se uživatel může setkat přímo s padělky, které deklarovanou účinnou látku vůbec neobsahují (místo nich je v obalech například písek nebo hnojivo). Těmto rizikům jsou vystaveny zvláště přípravky na bázi sulfonylmočovin, protože jsou oblíbené a aplikují se v malých dávkách. „Je snadné je vyrábět, ale není snadné je vyrábět dobře a kvalitně,“ upozornil Ing. Dostál. Poukázal na Ukrajinu, kde se odhaduje, že 20 až 25 % (asi 20 mil. eur) pesticidního trhu tvoří padělky. Ve Španělsku je to poněkud méně, 8,4 mil eur. Česká republika se zatím setkala jen s kauzou padělaného Gleanu v letech 2002 až 2003, šetření podle Ing. Dostála vyznělo do ztracena.

Inovace udržují náskok

„Inovace jsou jediná možnost, jak odolávat tlaku generik,“ zdůraznil Gig Sears, country manager společnosti DuPont pro Českou a Slovenskou republiku. Připomněl také dlouhou historii firmy, která začala již v roce 1802 a hlavním produktem byl střelný prach. Dnes je zaměření korporace o hodnotě 27 miliard dolarů mnohem mírumilovnější. I když produkce směřovaná do zemědělství a výživy tvoří jen malou část celkové výroby, přípravky firmy se v České republice používají téměř ve všech plodinách. Jak podotkl Ing. Štěrba, výzkum není levný. Firmy investují do vývoje nových přípravků zhruba 10 až 11 % zisků z prodeje. Než vznikne nový produkt a uvede se do praxe, stojí to přibližně 184 milionů dolarů a je třeba počítat s obdobím 10 až 15 let.
Právě nový Talius by měl společnosti pomoci prosadit se v oblasti fungicidů, které Evropa používá ve srovnání s ostatním světem ve zvýšené míře. Ing. Robert Schmiedl ze společnosti DuPont prezentoval výsledky agentury Kleffmann, podle kterých má trh s fungicidy v obilninách rostoucí tendenci. Nicméně zároveň dodal, že podle průzkumu společnosti DuPont je v České republice fungicidní trh v posledních dvou letech spíše stabilní. Maximum přípravků se podle agentury aplikuje proti padlí, braničnatkám a rzem, DTR – helmintosporióze a následují fuzariózy klasů a stéblolam. Nejčastějším termínem ošetření v posledních třech letech je fáze počátek květu, dále počátek metání a počátek sloupkování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *