Pro podzimní morforegulaci řepky

Fungicid Orius 25 EW obsahuje plnou dávku 250 g/l osvědčené účinné látky tebuconazole, která se v posledních letech stala důležitou součástí intenzivní agrotechniky v řepce ozimé pro své fungicidní, ale zejména nadprůměrné morforegulační účinky. Profesionální pěstitel dostává v Oriusu 25 EW jistotu účinku originálního přípravku a dobré ceny.

Proč v řepce na podzim

 

Podzimní fungicidně morforegulační zásah v řepce olejce je v našich podmínkách vyzkoušené a velmi efektivní a výnosotvorné opatření. Po aplikaci přípravku Orius 25 EW dochází k významnému zpomalení až zastavení prodlužovacího růstu nadzemní části rostliny. Rostliny získávají vlivem menšího naředění chlorofylu sytě zelenou barvu. Dochází k intenzivnější asimilaci. Asimiláty se stahují a ukládají do kořenů a kořenového krčku, výrazně se posiluje tvorba kořenového vlášení. Rozvoj kořenové soustavy umožňuje lepší příjem vody a živin z půdy. Listová růžice je těsně přisedlá k povrchu půdy, dochází k lepšímu postavení listů ke světlu.

Výše popsaný regulační efekt nejen výrazně omezuje nebezpečí přerůstání porostů, ale zároveň příznivě stimuluje u rostlin vývoj základních výnosotvorných prvků, jako je tvorba většího počtu listů, zlepšení ukládání asimilátů, zvýšení hmotnosti kořenů a průměrů kořenového krčku, podpora tvorby většího počtu úžlabních primárních pupenů (potenciálních větví) i zlepšení přístupu světla k primárním pupenům, což umožní lepší pozdější větvení rostliny.

Kontrola houbových chorob

 

Účinná látka tebuconazole má současně výrazné fungicidní vlastnosti. V podzimním období bývají zpravidla největší problémy s výskytem fomové hniloby. Fomová hniloba napadá nejprve listy a postupně se objevuje i na kořenových krčcích. Pokud dojde již na podzim k silnému výskytu, je vhodné použít dávku 0,75–1 l/ha.

Kdy ošetřovat

Ošetření je nejvhodnější provádět ve fázi 4.–6. listu řepky. Časově toto období spadá do první poloviny září až druhé poloviny října, v závislosti na nadmořské výšce a termínu setí, případně na odrůdě, teplotě a srážkách.

Dávku přípravku vždy volíme podle počtu listů v době aplikace. V době, kdy řepka dosáhne pěti pravých listů, volíme dávku 0,5 l/ ha. Za každý další list přidáme na dávce o 0,1 l/ha. Pokud se jedná o časně seté a velmi vzrůstné porosty, u kterých je dosaženo této vývojové fáze velmi brzy, zvýšíme dávku na 0,7 l/ha.

Jak ošetřovat

Zkušený pěstitel řepky olejky většinou dodržuje několik dobrých praktických zásad. Aplikační dávku vody volí kolem 300 l/ha a zásah provádí při minimální teplotě nad 8 °C. Aplikaci lze spojit s listovými hnojivy (například Borosan Forte), s DAM 390 však přípravek nekombinuje. Pokud je porost nepravidelný, řídí se růstovou fází rostlin vzešlých v první vlně.

Omezení použití přípravku Orius

V souvislosti s re-registrací přípravku Orius, která přinesla mimo jiné jeho rozšíření použití v ječmenech a žitu, obdržel přípravek omezení aplikace (SPe1), ale pouze pokud se použije na podzim v řepce. Omezení se nevztahuje na jeho aplikaci v řepce na jaře. Použití přípravku v jiných plodinách je rovněž bez omezení. Pro snadnější vysvětlení je uveden diagram.

Omezení není tedy pro praxi tak závažné, jak je někdy dezinterpretováno, a prakticky vylučuje pouze opětovnou aplikaci Oriusu v řepce na jaře, protože má použití jednou za sezónu, nikoliv však jiného přípravku obsahujícího tebuconazole. A dále pak v následujícím roce použití jakéhokoliv přípravku s tebuconazolem na podzim, ovšem pouze v případě, že by šla opět řepka po řepce, což se v praxi téměř nevyskytuje.

Jak vybírat fungicid

Doporučujeme tedy použít Orius raději na podzim, kdy je obecně žádoucí provést na porostu silnější morforegulační efekt. Na jaro se potom používá spíše přípravek s mírnějším morforegulačním účinkem, zato se silným širokospektrálním záběrem na houbové choroby.

Tento požadavek velmi dobře splňuje dvousložkový Bumper Super, který zde má registraci a v dávce 1 l/ha má velmi příznivou hektarovou cenu ošetření.

Kombinace s Velocity

Dalšího zlepšení a prodloužení účinnosti dosáhneme, jestliže přidáme speciální smáčedlo Velocity. Velocity je akcelerátor systémových fungicidů a nachází výborné uplatnění nejen v obilninách, ale i v řepce olejce, právě ve spojení s fungicidy s morforegulačním účinkem. Přidáním Velocity v dávce 0,25 l /ha k jakémukoliv fungicidu používanému k regulaci porostů řepky se prokazatelně posílí jeho morforegulační účinek i účinnost na fomovou hnilobu. Polní přesné testy ukazují, že tento efekt má i pozitivní dopad na výnos, a tak několikanásobně vrátí investici do Velocity, která činí kolem 100 Kč/ha.

 

Užitečná řešení

Adama je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

 

Ing. Jiří Vašek

Adama CZ s. r. o.

 

 

Foto: Ošetření řepky Oriusem je efektivní a výnosotvorné opatření

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *