Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kukuřice a ozimé řepky ukázala na výstavě Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o.

Do ozimé řepky je pro podzimní časné postemergentní ošetření určen herbicid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-methyl). Registrován je proti dvouděložným jednoletým plevelům a aplikuje se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-mixu se smáčedlem Trend 90 (0,1 %). „Zemědělská praxe si již zvykla na vysokou účinnost na kakosty, heřmánky, úhorníky, plevelnou řepu a jiný brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na prezentačním políčku byly vzhledem k plevelnému spektru aplikovány varianty preemergentně Command (0,2 l/ha) + postemergentně Salsa (25 g/ha) + Trend (0,1 %) a časně postemergentní ošetření Salsa 25 g/ha + Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %), pro případ většího zaplevelení rozrazily. Ing. Herda doplnil, že herbicid Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 9. 2016. Aplikace je pak v souladu s podmínkami předběžného povolení stanovena na jeden rok po ukončení prodeje, tedy do 25. 9. 2017. Příčinou tohoto stavu je zpožděné hodnocení a stále nedokončené EU review účinné látky ethametsulfuron-methyl. S ohledem na platnou právní úpravu (nařízení EU 1107/2009), která již nedovoluje použití institutu předběžného povolení, není možné zajistit kontinuitu národní registrace v ČR. „O konečném rozhodnutí úřadů Evropské unie i České republiky budeme pěstitele neprodleně informovat,“ konstatoval Ing. Herda.
Kukuřice byla ošetřena přípravkem Principal Plus 66,5 WG (dicamba, nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace pro tuto plodinu vylučuje použití do kukuřice cukrové, herbicid je určen proti pýr plazivému, ježatce kuří noze a širokému spektru dvouděložných plevelů. Ing. Herda dodal, že se to týká i problematických plevelů jako mračnák, pcháče, přerostlé merlíky a další. Maximální dávka je 440 g/ha v tank-mixu se smáčedlem Trend 90 (0,1 %). Růstová fáze plodiny v době aplikace je BBCH 14–17, tedy 4–7 listů. Pokud jde o plevel, růstová fáze má být u trav BBCH 13–15 (3–5 listů) u dvouděložných jednoletých plevelů a pcháče osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). V plodině ho lze aplikovat maximálně jednou. Na prezentačním políčku byl přípravek v jedné variantě aplikován (se smáčedlem) samostatně v plné pýrohubné dávce 440 g/ha, ve druhé byla použita dávka 330 g/ha a partner Koban T (1 l/ha). Výhoda této aplikace (330 g + 1 l/ha + 0,1 % Trend) na polích bez pýru tkví podle Ing. Herdy v účinnosti jak na vzešlé, tak na klíčicí plevele. „To všechno za velmi výhodnou cenu,“ uzavřel.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *