Pro lepší využitelnost fosforu

Jedním z exponátů přihlášených letos do soutěže o cenu Grand Prix Tecahgo byla technologická novinka Top-Phos, obsažená v hnojivu Eurofertil Top firmy TIMAC AGRO CZECH s. r. o. Principem technologie je podle společnosti nová formulace fosforu, kdy se prvek váže přes kalciový můstek na organický komplex.

Společnost Timac Agro v podkladech ke hnojivu tvrdí, že takto ošetřený fosfor je přijatelný po celou dobu vegetace a je chráněný před vysrážením v různých typech půd. Dodává, že fosfor z běžných minerálních hnojiv se může v půdě během několika dnů až z 90 % přeměnit na formy, které jsou rostlinám nepřístupné. Svoje tvrzení dokládá například výsledky tuzemských pokusů, podle kterých v porovnání s aplikací Amofosu stoupl při využití fosforečného hnojiva obsahujícího technologii Top-Phos u řepky z 6,29 t/ha na 6,48 t/ha a u ozimé pšenice z 11,99 t/ha na 12,35 t/ha. Jednalo se o jednoleté výsledky z roku 2014 ze čtyř opakování. Technologii Top-Phos využívají například hnojiva skupiny Eurofertil Top, případně hnojivo Duofertil Top.
Společnost TimacAgro dále připomíná, že zásoba přijatelného fosforů v půdě klesá a prvek se tak stává limitující živinou pro tvorbu výnosu a kvality. Přijatelnost fosforu rostlinou je obecně nízká a i v ideálních podmínkách (neutrální pH) zpravidla nedosahuje ani 30 % z celkové aplikované dávky této živiny. Snižuje se v půdách, které mají pH pod 6,6, ale i při pH nad 7,2, což je dáno blokací příjmu jinými prvky. V kyselých se na procesu podílí například hliník a železo, v zásaditých naopak vápník.
Mezi hlavní agronomické role fosforu pak patří vliv na růst kořenů a založení reprodukčních orgánů, aktivuje také transport cukrů do kořenů, zrn a plodů, zlepšuje kvalitativní ukazatele. Vzhledem k tomu, že se ukládá v zásobních orgánech, je ve značné míře transportován z pole se sklizní.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *