Pro integrovanou ochranu rostlin

Systém ochrany ozimé pšenice, jarního ječmene, slunečnice a ozimé řepky přípravkem Polyversum, jehož účinnou látkou je mikroorganismus Pythium oligandrum, prezentovala firma Biopreparáty, spol. s r. o. Tento biologický přípravek má v současné době širokou registraci proti významným houbovým chorobám nejen v obilninách a olejninách, ale také dalších plodinách. Polyversum vyhovuje podmínkám integrované ochrany rostlin.

Ing. Jiří Záruba, který zajišťuje ve firmě Biopreparáty, spol. s r. o., technickou podporu a odborné poradenství, upozornil u ozimé pšenice nejprve na relativně čerstvou registraci přípravku Polyversum proti fuzariózám klasů. Připomněl také variantu s nejvyšší úrovní ochrany. První aplikace v tomto systému přichází v BBCH 13–15 a je určena na potlačení zdrojů primární infekce fuzárií na pozemku a navození indukované rezistence v ošetřených rostlinách. Druhá následuje v BBCH 25–37 (indukce rezistence v rostlinách obilnin bránící napadení fuzárii v době utváření klasů) a poslední v metání až kvetení (BBCH 55–65) pro potlačení fuzarióz v klase. Jak doplnil Ing. Záruba, Polyversum vykazuje účinnost i na braničnatku pšeničnou a plevovou, ale zatím nemá proti těmto chorobám registraci.

Do jarního ječmene doporučil řečník během sezóny jednu až dvě aplikace. V systému dvojího ošetření vstupuje tento biologický přípravek poprvé v BBCH 21 až 23 za účelem zvýšit odolnost rostlin proti houbovým chorobám a potlačení zdrojů primární infekce fuzárií na pozemku, další ošetření následuje v BBCH 55–65 na potlačení fuzarióz v klase.

Také ve slunečnici je možné přípravek Polyversum aplikovat dvakrát za vegetaci. V BBCH  14 zajišťuje ochranu před hlízenkou a fómou. Jak uvádějí informační materiály firmy, při ošetření Polyversem v této fázi parazituje účinná látky zdroje primární infekce houbových fytopatogenů a vyvolává v rostlinách indukovanou rezistenci k houbovým chorobám. Druhá aplikace do BBCH 61 je určena především proti plísni šedé.

U ozimé řepky začíná ošetření přípravkem Polyversum na podzim v BBCH 14–16 jako prevence proti fómové hnilobě, účinná látka podle Ing. Záruby mimo jiné též zabraňuje šíření hlízenky z půdy a rostlinných zbytků a dále dochází k indukci rezistence proti houbovým chorobám. Aplikace v BBCH 30–39 je určena proti dalšímu rozvoji fómové hniloby a napomáhá likvidaci apotecií hlízenky v okolí rostlin, podporuje také regeneraci rostliny po zimním období a dochází k indukci rezistence proti houbovým chorobám. Závěrečné ošetření v BBCH 40–65 zabraňuje šíření hlízenky, shrnul Ing. Záruba s tím, že v letošním roce nebyl velký infekční tlak chorob v řepce, a proto varianty s podzimním ošetřením a bez něj byly v době konání Našeho pole téměř srovnatelné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *