Přípravky z přírodních materiálů

Firma BioAktiv CZ s. r. o. vznikla v roce 2011 a má výhradní zastoupení produktů firmy BioAktiv-Pulver Productions und Vertriebs GmbH v České republice. Produkty BioAktiv se úspěšně používají ve více než 35 zemích světa, na evropském trhu jsou známy již od roku 1994 v rostlinné i živočišné výrobě. BioAktiv je používán přibližně na 150 tisících hektarech orné půdy v České republice.

Zlepšuje ekonomiku podniku

Stěžejním produktem je PlantAktiv pro rostliny. Jde o podpůrný rostlinný přípravek, který aktivuje a napomáhá množení aerobních bakterií potřebných k mineralizaci, tedy rozkladu organických látek, při němž se uvolňují z organických vazeb živiny, které mohou být využity rostlinami. Mineralizací organických dusíkatých látek se většinou myslí proces amonifikace, tedy přeměna organických sloučenin na amoniak. Amoniak, uvolněný při mineralizaci vstupuje do různých procesů v půdě, nejvíce však jako hlavní zdroj do nitrifikace. Ta je klíčovým procesem v mnoha půdách, neboť přeměňuje relativně nepohyblivou amonnou formu dusíku na dusičnanovou formu dusíku, která je pro rostliny velmi dobře přijatelná.

„PlantAktiv podporuje rozvoj mikroorganismů, hlavně aerobních bakterií a přirozené půdní procesy, hlavně mineralizaci a nitrifikaci. Vede k efektivnějšímu využití dusíku a dostupných živin pro rostlinu. Zlepšuje strukturu půdy, čímž se zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu. Napomáhá tvorbě humusu, umožňuje rychlejší rozklad posklizňových zbytků, podporuje růst kořenů a kořenového vlášení. Zvyšuje odolnost rostlin vůči chorobám a škůdcům a při vyšším tlaku chorob napomáhá rychlé regeneraci. Zlepšuje kvalitativní parametry plodin, čímž pomáhá k navýšení výnosu plodin o 5–15 %, takže zlepšuje ekonomiku podniku,“ shrnul výhody přípravku PlantAktiv  Ing. Jan Žitný, obchodní ředitel firmy BioAktiv CZ s. r. o. s tím, že zemědělci zároveň pečují o půdní edafon. Dávku 1 kg PlantAktiv/ha doporučil rozpustit v 200–400 l vody a následně aplikovat na hektar půdy. „U ozimé řepky se aplikuje ve fázi tří až pěti pravých listů ve spojení s regulátorem růstu a u ozimých obilnin na počátku odnožování,“ zdůraznil obchodní ředitel.

Další přípravky z portfolia

„Do Nabočan jsme přivezli i dva vzorky vepřové kejdy ze Zemědělského družstva Rosice. Do jednoho ze vzorků byl před týdnem aplikován přípravek BioAktiv pro kejdu a hnůj. BioAktiv zbavil kejdu zápachu a není vidět ani sedlina, jako u vedlejšího neošetřeného vzorku, u kterého navíc poletuje hejno much,“ konstatoval Ing. Žitný.

BioAktiv pro kejdu a hnůj podporuje množení aerobních bakterií, které podporují proces tlení. Jakmile začnou znovu pracovat aerobní bakterie, které potřebují kyslík, odumřou anaerobní hnilobné bakterie a proces hniloby přejde v proces tlení. V aerobních podmínkách zanikají škodlivé zárodky nemocí a přítomný amoniak je působením plísní v prvním stádiu tlení velmi rychle vázán na dusičnan amonný a tvoří dlouhodobý zdroj dusíku pro rostliny.

„Přípravek BioAktiv homogenizuje kejdu v jímkách a rozpouští usazeniny a plovoucí krusty, šetří náklady na promíchávání před vyvážením kejdy na pole a eliminuje zápach a popálení rostlin při aplikaci kejdy na pole. Celkově zlepšuje kvalitativní parametry kejdy a podporuje tvorbu humusu v půdě,“ popsal výhody přípravku Ing. Žitný a představil i granulované vápno, kterým lze řešit kyselejší půdy. V portfoliu společnosti BioAktiv CZ s. r. o. nalezneme i elementární síru Ferti NK.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *