Příprava na stres během vegetace

Společnost AMALGEROL CZ, s. r. o., představila prostředky, jak připravit pěstované rostliny na stres, se kterým se musí během vegetace vypořádávat. Firma se zabývá výživou rostlin. Pro zemědělce nabízí pevná i tekutá hnojiva. Nosným přípravkem je ale Amalgerol Premium.

Amalgerol Premium je pomocná látka fungující jako stimulátor růstu a půdní aktivátor. „Jedná se o čistě přírodní preparát, který lze bez problémů použít i do ekologického zemědělství. V Nabočanech se rozdíly oproti neošetřené variantě tolik neprojeví, protože jsou zde téměř ideální podmínky. V provozu tomu je ale často jinak,“ popisoval Ing. Josef Novotný, zástupce společnosti Amalgerol CZ.

 

Pro využití celého potenciálu popisovaného přípravku je nejlepší ho aplikovat na vzcházející rostliny, doporučoval Ing. Novotný. V případě řepky to může být ve fázi pátého až šestého listu. Amalgerol Premium se může aplikovat společně s herbicidem nebo při regulaci růstu a u obilnin doporučuje firma fázi čtyř listů, což odpovídá postřiku s herbicidem. Podzimní dávka by se měla pohybovat kolem 2,5 litru na hektar. Na jaře Amalgerol Premium pomáhá k rychlejší regeneraci rostlin. Doporučená dávka je 5–6 litrů na hektar. V případě řepky to je s prvním insekticidním ošetřením a u ozimých obilnin s případnou herbicidní opravou.

 

„V praxi se začal Amalgerol Premium využívat v porostech řepky, následovala pšenice, která byla setá především po kukuřici. To je okamžik, kdy jsou rostliny vystaveny většímu stresu kvůli méně vhodné předplodině. V poslední době se přípravek často aplikuje také v cukrovce,“ uvedl Ing. Novotný. Ukazuje se u ní, že působí nejen na výnos, ale i cukernatost. „Přípravek se aplikuje většinou ve fázi šestého list v květnu, ale ještě v říjnu je to vidět na chrástu a kvalitě rostlinných pletiv.

Vedle účinku na rostliny ovlivňuje pozitivně Amalgerol Premium také mikroedafon, a tím život v půdě vůbec. Lépe se pak rozkládají posklizňové zbytky a pro rostliny důležité prvky se dostávají do přístupnějších forem. Zároveň se  zlepšuje vývoj kořenového systému, což je velmi dobré protistresové opatření.

Společnost Amalgerol CZ nabízí rovněž tekutá a granulovaná hnojiva. Mezi tekutá hnojiva umožňující příjem živiny přes list i kořen patří například Powerphos, který obsahuje především fosfor a menší množství dusíku. Podle slov Ing. Nováka mají zemědělci o tento přípravek v poslední době zájem. Ukazuje se totiž, že právě fosfor je jedním z prvků, který rostlinám při současném způsobu pěstování chybí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *