Přibude nový fungicid do obilnin

Hlavní parketou firmy Adama CZ s. r. o. je nabídka přípravků na ochranu rostlin a profesionálních smáčedel. V Nabočanech prezentovali systém ošetření ozimé pšenice, jarního ječmene a ozimé řepky. Pozornost přilákal nový fungicid vhodný do technologie jednoho ošetření obilnin.

Výraznou novinkou, kterou by firma Adama CZ s. r. o. měla zavést na trh v příštím roce, je přípravek Kantik. Jde o třísložkový fungicid, jehož účinné látky spadají do tří funkčních skupin. Jak nastínil Ing. Jiří Vašek, marketingový manažer, Kantik budou orientovat do systému jednoho ošetření obilnin. Podle řečníka se v České republice provádí v průměru kolem 1,9 fungicidních zásahů v pšenici. Nemalá skupina pěstitelů se rozhoduje pro jedno fungicidní ošetření a k tomu je potřeba univerzální přípravek schopný pokrýt co nejširší spektrum chorob, říká odborník s tím, že pro tyto účely cílí novinku Kantik. Bližší informace k tomuto fungicidu získají pěstitelé po jeho registraci.

Z obilních fungicidů v současné době hojně využívaných připomněl marketingový manažer Bumper Super (prochloraz 400 g/l, propiconazole 90 g/l) určený do T1 aplikace a do T3 Zamir 40 EW (prochloraz 267 g/l, tebuconazole) 133 g/l, který se aplikuje na vymetaný klas těsně před květem. Na pozici T2 nabízejí balíček Mirador (azoxystrobin 250 g/l) se Sopranem (epoxiconazole 125 g/l).

Ing. Vašek zdůraznil také třísložkový herbicid Trinity, který obsahuje chlorotoluron(250 g/l), diflufenican (40 g/l) a pendimethalin (300 g/l); každá z těchto účinných látek má jiný mechanismus účinku. Přípravek je tedy vhodný do antirezistentní strategie. Aktuálním příkladem je jeho účinnost na chundelku metlici, u níž se vyvinula křížová rezistence vůči sulfonylmočovinám. Na trhu je druhým rokem a jak říká Ing. Vašek, ještě neměli žádnou reklamaci.

Společnost Adama je také známá tím, že nabízí skupinu profesionálních smáčedel, které například zlepšují vlastnosti účinných látek i kvalitu vody (pH a tvrdost). Patří mezi ně Adaptic, dále klasické smáčedlo Rollwet, také penetrant systemických fungicidů přes kutikulu rostlin Velocity a Grounded, kterému podle marketingového manažera lidé říkají půdní smáčedlo, neboť minimalizuje nežádoucí proplavování účinných látek do spodních vod jejich navázáním na sorpční komplex.

V řepce Ing. Vašek přiblížil herbicidní i fungicidní technologii ochrany v čele s novým fungicidem Custodia (azoxystrobin 120 g/l, tebuconazole 200 g/l) určeným do květu proti hlízence. Podle marketingového manažera nemá pouze fungicidní účinnost, ale také fyziologický efekt s kladným vlivem na pružnost šešulí. Omezují se tak ztráty výdrolem.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *