Přeskladnění osiva ovlivňuje vzcházivost i výnos

Základním podmínkou pro využití výnosového potenciálu pěstovaných odrůd je kvalitní osivo s vysokou semenářskou hodnotou. Vysoce klíčivé a vitální osivo představuje základní předpoklad pro dosažení rentabilních výnosů zrna. Kvalita osiva se odrazí na polní vzcházivosti i na vyrovnanosti porostu.

Osivo jarního ječmene ze sklizní 2012 a 2013 bylo testováno v laboratorních a polních podmínkách. V laboratorních pokusech se zjišťovaly vybrané parametry osiva, konkrétně hmotnost tisíce semen a laboratorní klíčivost.

V maloparcelních polních pokusech založených v roce 2014 na pozemcích Pokusné stanice katedry rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze se sledoval vliv jednoletého přeskladnění osiva vybraných odrůd na produkční schopnost porostu jarního ječmene.

V roce 2014 došlo k poklesu polní vzcházivosti u přeskladněného konvenčního osiva vysévaného na konvenční ploše, ale ekologické osivo vyseté na ekologické a konvenční ploše vesměs redukci polní vzcházivosti u přeskladněných variant nezaznamenalo. Na rozdíl od poslední pěstitelské sezóny, v předchozích dvou letech docházelo při vzcházení jarního ječmene v případě vysévání přeskladněného osiva ke značné redukci hustoty porostu, přičemž v obou letech byl zaznamenán větší pokles na konvenční ploše v porovnání s ekologickou.

 

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Více se dočtete v říjnovém časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *