Předvádí se v tom nejlepším světle

Hybrid Factor KWS je od roku 2012 prověřován registračními zkouškami Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Od té doby se pravidelně zařazoval mezi nejvýnosnější hybridy řepky ve zkoušení, kdy v roce 2014 dosáhl výnosu semene 8,19 t/ha na zkušební stanici Čáslav. V tříletém průměru ÚKZÚZ dosáhl výnosu semene v teplé oblasti 109 %, v chladné 111 %. V letech 2012–2015 se v registračních zkouškách ÚKZÚZ umístil na druhé příčce.

Přednosti hybridu Factor KWS
V suchém roce 2015 dosáhl hybrid Factor KWS v registračních zkouškách ÚKZÚZ výnosu semene 114 % (graf 1). Factor KWS je novinkou roku 2015. Za tuto krátkou dobu se předvedl v tom nejlepším světle.
Výhodou hybridu Factor KWS je, že ho lze pěstovat ve všech oblastech České republiky. Po­tvrzují to i výsledky z poloprovozu, kdy v roce 2015 nebyl pro Factor KWS problém překročit hranici 5,5 t/ha na různých lokalitách. Tuto vlastnost pěstitelé určitě ocení.
Díky rychlému vývoji na podzim výborně odolává vyzimování. Factor KWS je středního vzrůstu, což má velmi příznivý vliv na nepoléhavost rostlin. Pro hybrid je typický střední termín kvetení a dozrávání.
Gen RLM 7
Factor KWS patří mezi nově zaregistrované hybridy, které jsou šlechtěny vůči napadení houbou Phoma spp. Šlechtitelský tým KWS začlenil do nových odrůd gen RLM 7, který zaručuje vynikající zdravotní stav porostu a dává tak základ úspěšnému pěstování ozimé řepky. Factor KWS je velmi odolný vůči patogenu verticillium, což dokazuje graf výsledků zkoušek užitné hodnoty ÚKZÚZ v letech 2012–2014, kde Factor KWS obsadil první místo (graf 2).
Hybrid je dále odolný vůči sklerotiniové hnilobě a černi řepkové. Dalším bonusem tohoto hybridu je odolnost vůči pukání šešulí, které umožňuje přirozené dozrávání a využití jeho výnosového potenciálu s minimálním rizikem předsklizňových ztrát.
Cílem společnosti KWS OSIVA je dodávat pěstitelům kvalitní osivo ozimé řepky podložené výsledky získanými z výzkumů a vzdělávacích institucí. Proto byla navázána odborná spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, kde jsou hybridy společnosti KWS OSIVA zařazeny do těchto pokusů. V zemědělských podnicích jsou zakládány poloprovozní odrůdové pokusy, kde si pěstitelé mohou prohlédnout tyto porosty a následně vybrat odrůdy řepky KWS.

Ing. Ludmila Musilová, Ph.D.
asistentka pro marketing
KWS OSIVA s. r. o.

Foto: Pro výnosný hybrid řepky Factor KWS je typický střední termín kvetení a dozrávání

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *