Představili kompletní portfolio

Zástupci společnosti Bayer, s. r. o., představili v Nabočanech kompletní portfolio přípravků na ochranu obilnin a kukuřice s novinkami Boogie Xpro a MaisTer power. Nechyběly ani odrůdy ozimé řepky Jumper a Silver se zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak přiblížil Ing. Petr Šmída z firmy Bayer, infekční tlak v obilninách zahajují choroby pat stébel. Pokud se vyskytují v normální míře, doporučují ošetření fungicidem Hutton s vyšším obsahem prothioconazole, které choroby vyléčí, a to včetně padlí, rzí či braničnatek. Pokud je infekční tlak chorob pat stébel enormní, je ještě vhodnější volbou Delaro (prothioconazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 g/l). Fenoménem letošního roku byl výskyt bejlomorky sedlové a v případě, že ochrana proti ní neproběhla úspěšně, umocnila právě rozvoj chorob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. Registrován je proti tomuto škůdci například Decis Mega, je možné zvolit i systémový Proteus, který lze v obilninách používat proti hmyzím škůdcům v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obilnin nabízí společnost Bayer široké spektrum přípravků. Doporučení vychází z konkrétní situace na poli a dalších důležitých faktorů, jako je například výnosový potenciál odrůdy. Za univerzální základ považuje Ing. Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší dávka tehdy, pokud již nenásleduje ochrana do klasu) přípravek Hutton. Představitelem nadstavby na ochranu listového aparátu je novinka Boogie Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s registrací do pšenice, ječmene, žita i tritikale. S tímto přípravkem poprvé přišla na tuzemský trh kombinace účinných látek bixafen a prothioconazole, které jsou základem Xpro technologie. Pro účely České republiky byl k těmto dvěma látkám přidán ještě spiroxamin se stop efektem na padlí. Z fungicidů společnosti Bayer má pravděpodobně nejdelší perzistenci účinku. „Boogie Xpro budeme převážně v dávce jeden litr na hektar doporučovat do pšenice, i když své praktické uplatnění najde i v množství 0,9 litru na hektar v ječmeni,“ vysvětlil Ing. Šmída s tím, že na T2 aplikace do ječmene je nejlepší volbou na trhu dlouhodobě prověřený fungicid Delaro nebo například postřikový sled Hutton – Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcového listu a klasu, je již doménou fungicidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale upozornil zástupce firmy Bayer, výběr fungicidu je jedna věc, zásadní je však i jeho správná aplikace – znamená to, že je nutné, aby pšenice kvetla, fungicid se musí aplikovat v menším množství vody (150 l vody/ha) a nejlépe dvojitými tryskami. Jako výhodu u Prosara řečník vidí účinnou látku prothioconazole, která má ze všech látek registrovaných do klasu největší aplikační okno na zásah proti fuzariózám, zajišťuje asi týdenní možnost správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevelům připomněl Ing. Šmída Cougar Forte (diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l), který se stal etalonem v účinnosti na chundelku metlici a ostatní dvouděložné plevele. Jarnímu ošetření dominuje herbicid do ozimé pšenice, ozimého žita a tritikale Husar Active (iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 g/l) s vylepšeným účinkem oproti původnímu Husaru.

V nabídce firmy Bayer nalezneme i kompletní spektrum přípravků na ochranu kukuřice. Jde především o herbicidy – pro preemergentní a časně postemergentní ochranu Adengo (isoxaflutole 225 g/l, thiencarbazone 86,77 g/l), dále velice selektivní Laudis jako „hasič“, pokud uteče ochrana půdního přípravku nebo dojde k druhotnému zaplevelení, a novinka MaisTer power (foramsulfuron 30 g/l, iodosulfuron 1 g/l, thiencarbazone 10 g/l) pro základní postemergentní použití mezi čtvrtým až šestým listem kukuřice.

Nedílnou součástí nabídky firmy Bayer jsou i osiva ozimé řepky se zajímavými hybridy Jumper a Silver. Oba materiály jsou prověřené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *