Předností je nepoléhavost

Novinky firmy SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. v segmentu obilnin spojuje vysoká odolnost vůči poléhání, ale také například výnosový potenciál. Těmito novými odrůdami jsou ozimá pšenice Balitus a ozimý dvouřadý ječmen Monroe.

V roce 2015 získala v České republice registraci ozimá pšenice Balitus (A). „Ve zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského vykazovala v neošetřené variantě nejvyšší výnosový potenciál ze všech testovaných materiálů. Při pěstování v intenzivní agrotechnice byla odrůda Balitus srovnatelná s nejlepšími členy pokusu registračních zkoušek. Je zajímavé, že tato plastická odrůda si i při nižší úrovni agrotechniky zachovává vysoký standard výnosu,“ uvedl Bc. Miroslav Vencl, obchodní zástupce firmy Saatbau pro východní Čechy. Vzhledem k vysoké odolnosti vůči poléhání nedoporučují používání regulátoru růstu ani při vyšších dávkách dusíku. Předností odrůdy je i velice dobrá mrazuvzdornost (ÚKZÚZ: 8). Bc. Vencl se zastavil také u výsevku, který doporučují vyšší, v rozmezí 4 až 4,5 MKS, neboť Balitus tvoří výnos počtem klasů. Díky jeho ranosti je ideální předplodinou pro ozimou řepku, naopak za nevhodné považuje řečník výsev po obilnině. Balitus je podle něj vhodný do všech oblastí pěstování potravinářské pšenice. Výsev by měl probíhat v agrotechnickém termínu.

„Dvouřadý ozimý ječmen Monroe je registrovaný v Rakousku, kde dosahuje velmi dobrých výsledků, proto očekáváme uplatnění hlavně v teplejších oblastech České republiky,“ pokračoval již připravovanou novinkou v segmentu ozimého ječmene obchodní zástupce. Zajímavostí jsou jeho dobré kvalitativní parametry z pohledu pivovarnictví, které překonávají kvalitou standardně pěstované odrůdy Malwinta a Wintmalt, i když se v tuzemsku ozimý ječmen pro tyto účely na rozdíl od Rakouska používá pouze okrajově. Předností je vysoký výnos zrna s dobrou výtěžností předního zrna a velká HTZ. Bc. Vencl upozornil i na velmi dobrou mrazuvzdornost a odolnost proti poléhání, srovnatelnou s dobře hodnocenými odolnými odrůdami. Možné je i pěstování po obilnině.

Obchodní zástupce firmy SAATBAU pro severní Čechy Libor Kozlovský připomněl také sortiment prezentovaných odrůd ozimé řepky, kde vyzdvihl liniovou odrůdu Sidney. Podle jeho slov je v současné době jednou ze dvou doporučených liniových odrůd ÚKZÚZ a patří k nejvýnosnějším odrůdám. Zajímavá je složením oleje s vysokým podílem kyseliny olejové, díky kterému je vhodná na smažení. Z pěstitelského hlediska disponuje dobrou mrazuvzdorností i zdravotním stavem, odolnost proti poléhání je vhodné podpořit regulátory růstu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *