Portfolio se stále vyvíjí

Zásadní novinkou firmy BASF spol. s r.o. je fungicid do brambor Zampro Duo s novou účinnou látkou ametoctradin. Pro podzimní ošetření proti plevelům přichází tato společnost se dvěma novinkami – herbicidem Butisan Complete jako nástupce známého Butisanu Max a herbicidem Chocker, který nahrazuje léta používaný Maraton.

Fungicid Zampro Duo obsahuje novou účinnou látku z nové chemické skupiny ametoctradin (80 g/kg) a dále mancozeb (480 g/kg) jako základní účinnou látku do brambor na ochranu proti plísni bramboru. Doporučen je pro střední a závěrečné aplikace, maximálně čtyřikrát za vegetaci. Jak vysvětlil Ing. Ondřej Klap, obchodní zástupce firmy BASF, jde o kontaktní přípravek, takzvaný superkontakt, který velmi dobře chrání listy a stonky, ale zároveň je jeho velkým benefitem i ochrana hlíz proti infekci plísně bramboru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa však vykazuje vysokou účinnost i proti hnědé skvrnitosti listů brambor, v některých letech rozšířené chorobě. Zampro Duo zaujme také výhodně nastavenou cenou, absencí jakýchkoliv aplikačních omezení, širokým aplikačním oknem a velmi dobrou odolností vůči smyvu deštěm, doplnil řečník.

Nová sezóna již pomalu klepe na dveře, pěstitelé proto ocení i nové přípravky pro podzimní ochranu porostů. V řepce jde o herbicid Butisan Complete (quinmerac 100 g/l, dimethenamid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l), který nahradí Butisan Max (quinmerac 100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l, metazachlor 200 g/l). Butisan Complete je určen pro preemergentní i časně postemergentní ošetření řepky. Jeho vyvážené složení se zvýšeným obsahem metazachloru podle Ing. Libora Svatoně, obchodního zástupce firmy BASF, posiluje účinek především na heřmánkovité plevele. Butisan Complete bude mít mezi herbicidy pro časně postemergentní ošetření řepky nejvyšší obsah účinných látek na hektar. Registrovanou dávku 2,5 l/ha doporučuje odborník v případě vysokého zaplevelení obtížnými pleveli, pro ostatní případy je vhodné dávku snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin přináší firma BASF novinku v podobě herbicidu Chocker (diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). Tento přípravek nahrazuje známý Maraton (isoproturon 125 g/l, pendimethalin 250 g/l), který vzhledem ke vzrůstajícím omezením již nebude nabízet. Z hlediska registrace a použití je Chocker ale velmi podobný, i když obsahuje jiné účinné látky, upozornil Ing. Svatoň. Registrován je do všech čtyř základních obilnin, lze jej aplikovat preemergentně i časně postemergentně – druhý aplikační termín považuje obchodní zástupce za vhodnější. Choker kontroluje obdobné spektrum plevelů jako Maraton, výhodou je ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha oproti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou jsou aplikační omezení – v současné době jmenované novinky omezení pro použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod nemají. U Butisanu Complete se ovšem tato charakteristika vztahuje jen pro produkty zakoupené v letošním roce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *