Porost máte pod kontrolou!

Společnost BASF v roce 2013 představila morforegulační přípravek Medax Top pro použití v obilninách v období průběhu sloupkování. Sezóny 2013 i 2014 byly velmi náročné na správné načasování morforegulace a na výběr vhodného produktu a jsme proto rádi, že přípravek Medax Top úspěšně složil zkoušku v této disciplíně.

Medax Top je přípravek určený pro ošetření obilnin v průběhu sloupkování s širokým aplikačním oknem. Aplikovat
lze od fáze BBCH 30 do 39. Jeho aplikace má pozitivní vliv na porosty obilnin od kořenů přes stavbu stébla až po výšku rostlin. Časná aplikace ve fázi BBCH 30–32 má výrazný stimulační efekt na tvorbu kořenového systému, posiluje báze rostlin a zkracuje stébla v dolních internodiích. Aplikace ve vyšších fázích BBCH aplikačního okna má vliv především na zkrácení délky stébla, a to až o 10 % z celkové výšky porostu podle odrůdy.

Tohoto účinku přípravek dosahuje díky vhodné kombinaci dvou účinných látek prohexadione-calciuma mepiquat chloride.

Po aplikaci přípravku dochází ke zkrácení délky buněk v rostlinných pletivech stébla, zvýšení hustoty buněk, zesílení tloušťky buněčných stěn, zvýšení obsahu ligninu v buněčných stěnách. Výsledkem je zkrácení délky stébla, zvětšení tloušťky stěny stébla, a tím vyšší odolnost k polehnutí. Velmi intenzivní je snížení výšky ošetřeného porostu.
Stimulace kořenového systému je velmi výrazná i při malých dávkách Medaxu. V laboratorních podmínkách bylo prokázáno zvětšení kořenového systému až o 20 %. Tím se také zvyšuje odolnost rostlin ke stresu způsobenému suchem v případě nedostatku srážek. Rostliny se zdravými a vyvinutými kořeny mají větší zónu jemného kořenového vlášení a lépe čerpají živiny z půdního roztoku. Jsou také odolnější k chorobám pat stébel. Obě účinné látky velmi vhodně kombinují svůj účinek na rostlinu. Výhodou je rychlý nástup účinku po aplikaci a také prodloužená dobu účinku. Přípravek dosahuje optimální účinnosti v širokém rozsahu teplot od 8 do 20 °C.

Vlevo průřez stéblem po ošetření Medax Top (0,6 l/ha; BBCH 32), vpravo kontrola
Foto Jaroslav Šubr