Polní dny v Kněževsi dosáhly plnoletosti

Již poosmnácté uspořádala společnost BASF, spol. s r. o., polní den v Kněževsi zaměřený na ochranu ozimé řepky, ozimé pšenice, jarního ječmene, kukuřice a hrachu. Vedle stávajícího sortimentu přípravků na ochranu rostlin se návštěvníci seznámili i se zajímavými novinkami, mezi které patří herbicidy Butisan Complete a Chocker.

Klasicky suchá lokalita s celkovým schodkem srážek 80 mm do dne konání polního dne nepřála příliš rozvoji houbových chorob. Na pšenici bylo přesto možné pozorovat ve větším výskyt DTR, na náchylných odrůdách rez plevovou. V ječmeni poměrně brzy nastupovalo padlí, v průběhu odnožování a na citlivějších odrůdách se pak vyskytovala hnědá skvrnitost. Řepky jsou podle Ing. Daniela Nerada z firmy BASF poměrně zdravé. V posledních čtrnácti dnech lze ale sledovat rozvoj hlízenky.

 

Přestože ještě není jedna sezóna u konce, přichází pomalu čas zamyslet se nad ochranou budoucích porostů. Do řepky přináší společnost BASF novinku v podobě herbicidu Butisan Complete (quinmerac 100 g/l, dimethenamid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l), který je nástupcem Butisanu Max (quinmerac 100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l, metazachlor 200 g/l) s lépe vyváženým obsahem účinných látek. Jak uvedla Ing. Ivana Poňuchálková, obchodní zástupkyně firmy BASF, kombinace tří účinných látek zajišťuje spolehlivou účinnost na klíčové plevele řepky a posiluje účinnosti na heřmánkovité plevele. Určen je v dávce 2,5 l/ha pro preemergentní nebo časně postemergentní použití.

Druhá novinka spadá taktéž do segmentu herbicidů – jde o přípravek pro podzimní ošetření obilnin Chocker (diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l), nástupce známého Maratonu. Diflufenican obsažený v novém herbicidu podle Ing. Poňuchálkové řeší klíčové plevele, které pěstitele obilnin na podzim trápí, včetně chundelky metlice. Jak uvádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, registrován je v dávce 0,5 l/ha proti svízeli přítule, v dávce 0,35 l/ha pak proti chundelce metlici a plevelům dvouděložným jednoletým kromě svízele přítuly. Velice aktuálním tématem je možnost použití přípravků v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Chocker podobně jako další herbicidy z nabídky firmy BASF do ozimých obilnin (Biathlon 4D, Ataman) toto omezení nemá. V této souvislosti upozornila Ing. Poňuchálková také na Butisan Complete, neboť přípravek zakoupený v letošním roce bude možné použít v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *