Polní den v Žabčicích po dvacáté

Tradiční akce MZLU pěstitelům, která je každoročně organizována na pokusné stanici v Žabčicích na jižní Moravě, letos oslavila kulaté narozeniny, konala se totiž již po dvacáté. Z původně přátelského setkání, výměny zkušeností a zveřejnění výsledků výzkumu z oblasti rostlinné produkce se postupně stala významná událost, jež je stále ve větší míře navštěvovaná zástupci zemědělské praxe i odborné veřejnosti.

Cílem polního dne je seznámit návštěvníky, ať už zemědělce či odbornou veřejnost, s vědeckými a výzkumnými aktivitami zejména fytotechnických ústavů Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (MZLU), především v oblasti pěstebních technologií polních plodin, osevních postupů, zpracování půdy a zakládání porostů nebo využití meziplodin. Neméně důležité jsou také poznatky z pokusů odrůdových, výživářských a chemických.
Na organizaci letošního ročníku se podílely Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Ústav šlechtění a množení zahradních rostlin, Školní zemědělský podnik MZLU Žabčice a firmy Elita Semenářská, a. s., a Syngenta Czech, s. r. o. Výsledky svých pokusů prezentovaly také další ústavy Agronomické fakulty a přizvané firmy z oblasti výroby a distribuce agrochemikálií a osiv, například Agrofert, Syngenta, Medipo, Agras, Elita, Sunagreen a další.

Alternativní uplatnění ječmene Na polním dni v Žabčicích se veřejnost mohla dozvědět řadu informací a poznatků z mnoha provedených pokusů. Zajímavé výsledky přinesl například výzkum zabývající se alternativním uplatněním jarního ječmene v potravinářském průmyslu.
V něm byly v průběhu tří let (2005 až 2007) sledovány tři genotypy jarního ječmene – KM 1910, Malz a Sebastian. Ve dvou růstových fázích, DC29 a DC31, byla z rostlin odebrána zelená hmota a v ní následně sledována aktivita antioxidačního enzymu superoxiddismutasy (SOD), který chrání rostlinu proti nepříznivým okolním vlivům a stresorům, dále aktivita vitaminu E a nakonec obsah celkových tokolů, jež hrají důležitou roli při ochraně lipidů buněčných membrán, plus izomery tokoferolu. Výsledky studie prokázaly nejvyšší aktivitu vitaminu E a SOD u odrůdy Sebastian, přičemž první odběr zelené hmoty byl na aktivitu E a SOD i na obsah všech tokolů bohatší než odběr druhý. Odrůda Sebastian by tedy mohla být využita v potravinářství, například jako součást potravin nebo v podobě ječných šťáv (džusů) s pozitivním účinkem na lidský organizmus.

Porovnání hybridů zrnové kukuřice Další studie se zabývala porovnáním hybridů zrnové kukuřice.Ve sklizňovém roce 2007 byl založen demonstrační pokus, jehož cílem bylo porovnat mezi sebou kolekci deseti hybridů z portfolia osiva kukuřice společnosti Agropol Chem. Pro všechny varianty pokusů byla zvolena jako předplodina jarní ječmen. Během vegetace přitom byla prováděna pozorování růstu a vyhodnoceny výnosové prvky. Nejlepších výsledků (výnosů) dosáhly hybridy DK 440 (9,99 t/ha), NK Altius (9,87 t/ha), DKC 3511 (9,38 t/ha), a LG 33.30 (8,9 t/ha), jejichž výnosy převyšovaly průměr porovnávané kolekce hybridů. Kromě výnosu byla zjišťována i HTZ a vlhkost. Nejnižší vlhkost byla naměřena u hybridu NK Altius (25,28 %), který má FAO 330. Naopak nejvyšší vlhkost byla zjištěna u hybridu LG 33.30 (30,70 %) s číslem FAO 350, u něhož byla zjištěna také nejvyšší hmotnost tisíce semen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *