Pokusy pro poradenství a praxi

Širokou nabídku odrůd, které zastupuje a nabízí společnost SOUFFLET AGRO a. s. představila na svém kulatém pátém Velkém polním dnu u Všestar na Královéhradecku. Nechyběly ani rozsáhlá porovnání různých variant pesticidní ochrany, regulátorů růstu či hnojení. Návštěvnost byla podle organizátorů velká – na akci přišlo přes 900 účastníků. Polní den se bude letos na stejném místě opakovat ještě jednou, a to v polovině září se zaměřením na kukuřici, slunečnici a trávy.

Společnost Soufflet je tradičně spojována s jarními sladovnickými ječmeny. Letos byl ale v pokusech k vidění i v ČR čerstvě zaregistrovaný dvouřadý ozimý sladovnický ječmen Wintmalt. „V letošním roce začneme s jeho výkupem. Vypadá zatím velice dobře a jeho pěstování je v budoucnu perspektivní. Zejména s ohledem na opakované sucho v dubnu a problémy se založením porostů jarního ječmene v některých sušších oblastech. Zároveň disponuje dobrou sladovnickou kvalitou, index kvality dosahuje 5,3, může směle konkurovat některých stabilním odrůdám jarního ječmene,“ uvedl Ing. Petr Robotka, manager zahraničního obchodu a marketingu společnosti Soufflet Agro. Pro tuto odrůdu bylo připraveno porovnání několika variant moření a růstových regulátoru, které společnost při jejím pěstování doporučuje.

Rozsáhlé pokusy Pro pěstování jarního ječmene dodává firma zákazníkům komplexní poradenství. „Členům Diamant klubu poskytujeme i rozbory půdy pro zajištění kvalitní produkce,“ zdůraznil Ing. Robotka. Využívá k tomu právě výsledky z pokusů založených například na tomto polním dnu. Ve Všestarech představila v pokusech celkem 26 odrůd jarního ječmene, 34 variant ošetření fungicidy a listovými hnojivy, devět herbicidy, osm mořidly a patnáct variant ošetření morforegulátory.
K posledním zmíněným poskytovala informace Martina Poláková z technicko-poradenské služby pořádající společnosti. Upozornila, že jaro bylo letos suché, především v dubnu, a morforegulátory měly smysl především pro vyrovnání porostu. Hovořila také o kombinaci, kterou firma doporučuje. Jde o aplikaci přípravku Terpal C (1 l/ha) do 2. kolénka na posílení stébla a kořenů, následně Cerone SL (0,4 l/ha) na praporcový list proti poléhání při intenzivním pěstování. V této fázi ale nesmí být vidět osiny, jinak dojde ke zkrácení klasu, uvedla M. Poláková. Upozornila také, že pokud je současně použit fungicid na bázi triazolu, je zkrácení razantnější a je třeba dávku Cerone snížit. V porostu byla vidět také novinka společnosti BASF, která by měla po aplikaci zpevnit stéblo, vyrovnat odnože a posílit kořenový systém. „Razantně účinkuje, pokud se dodá síran amonný,“ doplnila M. Poláková.

Klíčová ozimá pšenice
Rozsáhlý prostor byl věnován také ozimé pšenici. Polní den představil 29 odrůd, pokusy s morforegulátory, hnojivy a herbicidy. Velmi rozsáhlý byl pokus s 33 fungicidními variantami. „Přes zimu tu bylo o 160 mm méně srážek, než je obvyklé, odrůdy dostaly zabrat,“ uvedl k dosavadnímu vývoji Petr Kubín z pořádající organizace. Upozornil, že veškeré odrůdové prezentace jsou pouze hnojeny a ošetřeny herbicidem, aby si návštěvníci mohli porovnat reakci na škodlivé činitele.
Ing. Robotka upozornil na elitní pekařskou (E) odrůdu SW Topper, která má vynikající a stabilní kvalitu. „Její předností je výborný zdravotní stav a dobré přezimování. Je velmi odolná vůči napadení rzí pšeničnou a rzí plevovou, středně odolný proti běloklasosti, padlí travnímu a braničnatce plevové. Nejlepších výnosových výsledků dosahuje zejména v řepařské a obilnářské výrobní oblasti. Pro využití vysokého kvalitativního potenciálu a také pro nižší odolnost proti komplexu chorob pat stébel nedoporučujeme zařazení v osevním postupu po obilné předplodině,“ shrnul její vlastnosti.
U odrůd s kvalitní pekařskou jakostí (A), zmínil Ing. Robotka Cubus: „Patří mezi nejpěstovanější odrůdy v České republice, a proto byl zvolen i pro ostatní chemické pokusy ve Všestarech, pro testování pesticidů, růstových regulátorů a hnojiv. Disponuje stabilním, jistým výnosem ve všech oblastech a se stabilní kvalitou.“
U odrůdy Manager (A) s výbornou odolností proti poléhání a upozornil na ojedinělý gen rezistence k houbě Cercosporella. „Odráží se ve výborné odolnosti vůči chorobám pat stébel a umožňuje pěstování v osevním postupu po obilovině. Z loni registrovaných odrůd zdůraznil Ing. Robotka Kodex (C): „Je velice specifický z pohledu kvality, protože má nižší objemovou hmotnost, ale ve všech ostatních parametrech dosahuje elitní pekařské kvality. Patří k nejvýnosnějších odrůdám v sortimentu a kromě kukuřičné oblasti dosahuje velice vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování od řepařské až po bramborářskou. K přednostem patří i dobrý zdravotní stav a kratší stéblo s výbornou odolností vůči poléhání. Jistě stojí za vyzkoušení.“

Více pylu, méně námele
Vysoká produkce pylu u žita zajistí menší napadení námelem. Tento fakt využívá technologie Pollen Plus® například u hybridní odrůdy Gonello. „Zároveň je nižší, s velmi dobrou odolností vůči poléhání a dobrým zdravotním stavem. Vyniká též vysokým výnosem, což potvrdila i v registračních pokusech ÚKZÚZ v roce 2008, kdy dosáhla nejvyššího výnosu, tedy 112 % ošetřená a 113 % neošetřená varianta,“ uvedl Ing. Robotka se tím, že díky nízkému výsevku zhruba 60 – 80 kg/ha, a výnosu vyššímu o přibližně 20 % než u populační odrůdy je ekonomika pěstování hybridního žita lepší.
Jak dodal, na loni registrovanou odrůdu ozimého tritikale Mungis v příštím roce naváže výnosná odrůda Trigold. „U jarní pšenice stojí za zmínku stabilní a jistá odrůda Vánek, s elitní pekařskou kvalitou (E), na kterou naváže též elitní (E) novinka KWS Scirocco. Nabízíme také oves Corneil s tmavou obilkou, doporučovaný pro výživu koní,“ shrnul Ing. Robotka.
Zdůraznil také, že nabízejí výnosově špičkové šestiřadé odrůdy ječmeny s výborným zdravotním stavem od KWS Lochow. „Nejvýnosnější doporučené odrůdy v současnosti v ČR jsou Fridericus a a Alinghi s výnosem 105 % v ošetřené variantě, na které v příštím roce naváže novinka Semper která bude ještě výnosnější,“ shrnul.

Prospěšné meziplodiny Nedílnou součástí polního dne bylo představení mnoha odrůd, použitelných jako meziplodiny, a jejich směsí. Ing. Robotka připomněl, že meziplodiny omezují erozi půdy, konzervují dusík a zlepšují půdní úrodnost a přerušují osevní postup. Kromě tradičních plodin, používaných k těmto účelům, jako svazenka, hořčice bílá a leguminóz se v pokusech nacházely některé zajímavosti. Například mastňák habešský (niger), který má pomalejší růst a vymrzá již při teplotě kolem 0°C.
„Velice dobré je využití háďátkohubných odrůd. Částečně tak působí hořčice rolní Mega, či ředkev olejná Cardinal. Jsou vhodné jako předplodina pro cukrovou řepu. Je to určitá forma levného, biologického boje. Bohužel, vzhledem k plochám cukrovky u nás je to spíše okrajová záležitost,“ uvedl Ing. Robotka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *