Pokles plochy brambor pokračuje

Ani podpora, kterou od loňského roku mohou čerpat pěstitelé brambor, nezabránila dalšímu poklesu ploch této plodiny. Přestože se zatím produkční plocha brambor jen odhaduje, jasně o tom svědčí již nyní zveřejněná výměra sadby. Nejen tato informace zazněla na semináři uspořádaném Českým bramborářským svazem (ČBS) v polovině června v Čelákovicích. Tradiční součástí této akce je i prohlídka pokusů a hlíz z prvních sklizní na odrůdové zkušebně Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Přerově nad Labem.

Informace o aktivitách Českého bramborářského svazu byla hlavní součástí úvodní přednášky semináře. Ing. Miloslav Chlan, předseda této organizace, hovořil mimo jiné o v současnosti zpracovávaném materiálu, tzv. bílé knize o bramborách, ve které budou definovány problémy českého bramborářství a současně budou navržena vhodná opatření.  Bílá kniha je společnou iniciativou ČBS, Agrární komory ČR, Výzkumného ústavu bramborářského (VÚB) a byla konzultována s Ministerstvem zemědělství ČR. Hlavními problémy bramborářství, o kterých Ing. Chlan  v Čelákovicích hovořil, je podinvestovanost oboru, trend snižování plochy, konkurence obilnin, řepky a kukuřice, sezónní výkyvy farmářských cen brambor a snižování soběstačnosti brambor. Jako řešení je v bílé knize navržen vznik organizace pěstitelů, která by zajistila plánování produkce a její přizpůsobení poptávce. Sdružování pěstitelů brambor by mělo stabilizovat domácí trh s bramborami, který bude odolnější proti cenovým výkyvům a častým dumpingovým dovozům. Další snahou má být zvýšení domácí produkce brambor a zajištění soběstačnosti. V rámci propagace jsou od roku 2017 svazem plánovány akce pro veřejnost zaměřené na brambory jako kvalitní potravinu a zároveň zdravou zeleninu.

Více informací, které zazněly na čelákovickém semináři, naleznete v Zemědělci č. 27/2016.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *