Podzim patřil tradičně kukuřici

Cingaro, Lacta, Fjord, Romario, Ikos, Gavott, Sterling, Fiacre, Meridien nebo Laureat – to jsou namátkou vybraná jména hybridů, které byly kromě jiných předvedeny na Dni kukuřice KWS v polovině října v Senici na Hané. Tentokrát šlo o jeden ze série polních dnů spojených s veřejnou vyhodnocovací sklizní kukuřice na zrno. Akci pořádala KWS Osiva, s. r. o., ve spolupráci se ZD Senice na Hané a P&L Biskupice, spol. s r. o., zemědělská technika.

Hodnocení hybridů kukuřice KWS z hlediska výnosu zrna proběhlo v Senici na Hané počtvrté. Prezentace materiálů tímto způsobem je totiž stále aktuálnější, protože nové hybridy s typem zrna koňský zub dozrávají na zrno nejen v naší nejteplejší oblasti, kterou je jižní Morava, ale také v Polabí nebo na jiných místech Čech a Moravy. A nyní se už podívejme na pole. Ranní mlha se rozplynula, kukuřice doplňovala poslední energii z teplých slunečních paprsků nebývale malebného podzimu a účastníkům polního dne určitě chladno nebylo.

Vybrat si mohl každý

Svižné tempo nasadili hned od počátku Ing. Zdeňka Románková a Ing. Pavel Kožený z odborně poradenské služby KWS, kteří se střídali v představování hybridů kukuřice, a tak přestože jich byly tři desítky, pozornost posluchačů neklesala. Sortiment byl velmi široký, zastoupeny byly nosné, hojně pěstované hybridy, novinky pro příští rok i ty, jež jsou v registračních zkouškách. I když hlavním cílem polního dne bylo porovnat výnos zrna, na prezentačních parcelkách nechyběly ani materiály určené především pro využití na siláž.
Jedním z nich byla například novinka Lacta. Tento dvouliniový velmi raný hybrid na zrno FAO 240 a raný na siláž FAO 240 má vysoký obsah škrobu a také dusíkatých látek. Těmito nutričními hodnotami je předurčen pro využití na siláž pro vysokoužitkové dojnice. Také dvouliniový hybrid s erektivně postavenými horními listy Belleuve (FAO Z 240/S 240) je typicky silážním materiálem.
Známým hybridem, který se pěstuje již několik let, je dvouliniový Fjord (FAO Z 240/S 250). Jak uvedla Ing. Románková, je to hybrid do nepohody. Uplatnění našel hlavně v chladnějších, kopcovitých lokalitách, kde je navíc těžká a vlhká půda. Lze jej využívat na siláž i na suché zrno, protože ze zrna dobře uvolňuje vlhkost.
Typicky zrnový hybrid Ikos (FAO Z 270/S 270), dvouliniový, se vzpřímenými listy, je velmi adaptabilní na podmínky ročníku. Jeho výnosy jsou stabilní i v suchých letech. Dvouliniový, bohatě olistěný hybrid Krokus (FAO Z 270/S 280) je vhodný na siláž i na zrno. „Tento hybrid má rychlý počáteční růst, velmi dobrý zdravotní stav a erektivní postavení listů, což umožňuje lepší využití sluneční energie pro tvorbu výnosu,“ upozornil Ing. Kožený.
Vysoké výnosy zrna poskytuje dvouliniový hybrid Havane (FAO Z 340/S 340) nabízený z evropského katalogu odrůd. Typ jeho zrna je koňský zub, dobře uvolňuje vlhkost ze zrna. Pro využití na suché zrno se hodí do teplé řepařské a do kukuřičné oblasti.
Kontrolou byl v Senici na Hané Laureat, známější pod označením KWS 353 (FAO Z 350/S 350). Je to rovnoměrně až rychleji dozrávající hybrid s typem zrna koňský zub. V podmínkách Hané je určen jak pro pěstování na siláž, tak na zrno.

Rok na českém trhu

Po představení hybridů přišla na řadu jejich sklizeň. Zatímco sklízecí mlátička ukrajovala jednu prezentační parcelku za druhou, na kraji pole se zrno sypalo do valníku postaveného na mobilní váze a ti, kteří tipovali výnosy jednotlivých hybridů, čekali netrpělivě na výsledky veřejné sklizně, povídali jsme si s Ing. Karlem Prokešem, ředitelem KWS Osiva, s. r. o. Protože tato dceřiná firma působí na trhu s osivy v České republice něco málo přes rok, zajímalo nás především, jak se nová organizační struktura osvědčuje. Než ale dáme slovo Ing. Prokešovi, malá poznámka: Před rokem 2004 dostávali čeští a moravsko-slezští pěstitelé kukuřice osivo hybridů KWS prostřednictvím firmy KWS Semena, s. r. o., Záhorská Ves, Slovenská republika, která zastupovala německou KWS MAIS GmbH v ČR a SR.
„Naše firma se stabilizovala a myslím, že funguje dobře s běžnými starostmi,“ řekl Ing. Prokeš a pokračoval:. „Daří se nám obstát v silném konkurenčním tlaku šlechtitelsko-semenářských firem, který nastal po vstupu naší republiky do Evropské unie, kdy se v rámci unie otevřel trh s osivy odrůd z evropského katalogu.
Systém distribuce osiv prostřednictvím pouze dvou firem (VFS Trading Žďár nad Sázavou a Zea Sedmihorky, s. r. o.) sice není obvyklý, ale podle našich zkušeností má svá pozitiva. Spolu s osivem dodáváme touto cestou našim zákazníkům také servis. Obě distribuční společnosti jsou ve spolupráci s odborně-poradenskou službou KWS schopny pěstitelům poradit nejen při výběru vhodného hybridu, ale poskytnout jim také informace o celém systému pěstování kukuřice, například kolem zakládání porostů technologiemi minimálního zpracování půdy nebo přímého setí do nezpracované půdy. Jsou na to vybaveny příslušnými pracovníky. Distribuční centra rovněž intenzivně spolupracují s poradenskou službou KWS ohledně nejrůznějších způsobů konzervace kukuřice v souvislosti s jakostí a výživnou hodnotou krmiv.“
Finalizace osiv kukuřice hybridů KWS probíhá na Slovensku a jde v podstatě o středoevropský program. Vysoká kvalita osiva dodávaného ve výsevních jednotkách po 50 000 zrnech z Poľnohospodárskeho družstva Pokrok, osivový závod Ostrov, ze Slovenské republiky je zaručena certifikátem ISO 9001.

V soutěži obstály i rané materiály

V Senici na Hané byly představeny hybridy kukuřice s číslem FAO 220 – 400. Je zřejmé, že všechny tyto matriály nejsou těmi nejvhodnějšími pro pěstování v řepařské výrobní oblasti. Polního dne se ale zúčastnili nejenom místní pěstitelé, a tak bylo snahou pořadatelů představit celý sortiment hybridů.
Rané hybridy dosáhly v době konání veřejné sklizně (polovina října) zralosti pro využití na zrno a kupodivu i jejich výnosy byly v porovnání s pozdními velmi dobré. Pozdnější hybridy byly sice výnosnější než rané, ale jejich vlhkost byla vyšší, než u hybridů sklízených ve stejném termínu v teplejších oblastech. „Zatímco na jižní Moravě je nyní vlhkost zrna kukuřice asi 27 %, tady je ve většině případů přes 30 %,“ uvedla Ing. Románková a zdůraznila, že pozdní hybridy je třeba sít brzy, aby jejich vegetační doba byla dostatečně dlouhá, a tak se mohl realizovat jejich vysoký výnosový potenciál.
Přestože dvouliniový, mohutně olistěný zrnový hybrid z evropského katalogu Meridien (FAO Z 440/S 440), v nabídce KWS nazývaný černý kůň pro jižní Moravu, byl v Senici na Hané pouze na ukázku, prosadil se výborně. Jeho nejvyšší výnos zrna ze všech sklízených hybridů netipoval nikdo. Při vlhkosti 33,8 % to bylo18,28 tuny, v přepočtu na 14% vlhkost 14,07 tuny. Druhé místo obsadil ve skupině pozdnějších hybridů Havane (FAO Z 340/S 340) – 17,75 t/ha, vlhkost 32,1 %, přepočtený výnos 14,01 t/ha a třetí KWS 1393 – 17,13 t/ha, vlhkost 33,2 %, přepočtený výnos 13,30 t/ha. Dále řebříček pokračoval sestupně hybridy Mesnil, Fiacre, KWS 2376 a dalšími.
Mezi ranými materiály byl nejvýnosnější hybrid Lacta, který dosáhl přepočteného výnosu zrna 12,54 t/ha, druhý v pořadí byl Cingaro (FAO Z 230/S 230) – přepočtený výnos 12,51 t/ha a třetí skončil Calas (FAO Z 220/S 220) s přepočteným výnosem 10,81 t/ha.
Den kukuřice KWS v Senici na Hané se vydařil. Dobrou pohodu podpořilo příjemné počasí, radost těch, kteří správně tipovali nejvýnosnější hybridy, z drobných dárků a hlavně pohostinnost úrodné Hané.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *