Podporují množení osiva na Moravě

Patriot moravského množení je program na podporu domácí výroby, jde o ucelený výrobní program osiva a sadby polních plodin. Na tradičních osivářských dnech společnosti OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o., se účastníci dozvěděli, že kromě množení kukuřice a trav, bude firma nově podporovat i množení luskovin a obilovin. Firma zajišťuje celý proces výroby osiva a sadby u smluvních množitelů.

V průběhu února proběhly tradiční Osivářské dny OSEVY, AGRO Brno, spol. s r. o., v Lysicích na Blanensku, Troubelicích na Olomoucku, Hustopečích na Břeclavsku, Jabloňově na vysočině a ve spolupráci s BAYER CropScience a BASF spol. s r. o. Úpravu osiva provádí OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o., na vlastních čisticích stanicích vybavených moderními a specializovanými stroji, kontrolu procesu úpravy zajišťuje ve vlastních laboratořích. Zodpovídá tak za celý proces, může ho účinně ovlivňovat a garantovat tak vysokou kvalitu dodávaných osiv.

Význam výroby osiva u nás

Ing. Milan Skládaný, ředitel společnosti OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o., informoval, že společnost pokračuje v programu na podporu výroby a prodeje osiva kukuřice a některých druhů trav vyrobených moravskými zemědělci a nově do programu zařazuje i výrobní program obilovin a luskovin. „Naším záměrem je upozornit na význam výroby osiva v České republice,“ zdůraznil ředitel společnosti. „V posledních dvaceti letech jsme na základě smluv vyráběli osivo pro řadu světových šlechtitelů.

Poznatky z rostlinné výroby

Nové poznatky a doporučení z rostlinné výroby shrnula v zajímavé přednášce i Ing. Marie Váňová ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž. V rámci své prezentace upozornila na to, že mnohé z negativních prognóz loňského jara u obilnin se nenaplnily, a pokud se řešily preventivně, nemusely být efektivní. „Výnosy obilnin byly přes počáteční obavy nakonec vysoké až rekordní. Zemědělci však musí čelit snížení výkupních cen, snížení zájmu o nákup komodit a nárůstu cen hnojiv, pesticidů a energie. Přesto však obiloviny zabezpečují při rozumně vynaložených nákladech zisk,“ konstatovala a zdůraznila rostoucí náklady na výrobu potravinářské pšenice i za nájem půdy. Upozornila rovněž na změny na trhu obilnin v České republice: „Máme trvalý přebytek domácí produkce, proto jsme závislí na exportu a jeho dalším růstu. Nepřispívá tomu ani výrazný pokles spotřeby obilovin pro krmné účely.“ Zajímavé by podle ní bylo zaměřit se na technické využití obilovin. „Tento sektor je však zatím nedostatečně vyvinutý,“ dodala.*

 

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *