Počasí je velmi proměnlivé

Minulý rok byl velmi poučný z mnoha pohledů. Jak uvedl RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., z Českého hydrometeorologického ústavu na konferenci pořádané Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, průběh roku byl dán zimou. Úhrny srážek za zimu 2014/2015 byly místy pouze 50 %.

„Přitom učebnice říkají, že za zimu se naplní půdní profil, takže je plná vodní kapacita a je dostatek vody v půdě. To zcela pro minulý rok neplatilo. Co platí v dlouhodobém trendu je, že se mění zimní srážky ze sněhových na dešťové a jsou-li dešťové, půda dostane méně vláhy, než když jsou sněhové,“ uvedl dále RNDr. Rožnovský s tím, že je-li zima teplejší, je také vyšší výpar a větší sucho. Sucho neposuzujeme jen podle srážek, je to i otázka vláhové bilance. Na konci minulého vegetačního období chybělo 250, místy 300 mm srážek ve vláhové bilanci, ukázal odborník.

Rok 2015 byl extrémně suchý a teplotně nadnormální. Sucho oproti jiným letům trvalo takřka celé vegetační období a překročilo dál, je tedy velká pravděpodobnost jeho pokračování. Jak ukázal RNDr. Rožnovský, v polovině února chybělo místy 20 až 50 mm srážek. Počátek jara by podle něj měl být z hlediska vláhy pro svrchní vrstvy půdy v normálu, ale stačí, aby byla epizoda 14 dnů až tří týdnů vyšších teplot bez srážek na přelomu března a dubna a máme sucho. Na to bychom měli pamatovat.

Jak řečník v závěru shrnul, dlouhodobě prokazatelně rostou průměrné teploty vzduchu, zatímco úhrny srážek se přes svoji dynamiku v průměru nemění. Hodnoty vláhové bilance ale klesají a narůstají výskyty sucha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *