Počasí jako hlavní faktor výnosu brambor

Vývoj letošního počasí se podepisuje na výnosu brambor. Jak informoval v rámci odborné akce v Humpolci Ing. Vlastimil Rasocha, ředitel firmy Medipo Agras H. B., spol. s r. o., odrůdy s včasnou dynamikou nárůstu hlíz si v tuzemsku s letošním počasím poradily lépe, pokles výnosů lze očekávat o 10 až 20 %. Naopak u odrůd s pomalou dynamikou nárůstu hlíz, které tvoří hlízy postupně, zaznamenávají ztráty i 50 % oproti minulým rokům.

Z hlediska brambor jsou nevíce zasaženy vývojem počasí Bavorsko, Rakousko, velká část Polska, Slovensko, Maďarsko a Balkán. Naopak průměrně, možná i lehce nadprůměrně vypadá podle Ing. Rasochy situace na sever a západ od Berlína, což je nejdůležitější pěstitelská oblast Německa, dále například sever Nizozemska. V Belgii, oblasti jižního Nizozemska a severní Francie je situaci složité předpovídat. Velká Británie má výnosy výrazně nadprůměrné. Na rozdíl od České republiky, kde panují vhodné podmínky pro sklizeň brambor, Velká Británie společně s Nizozemskem, Německem, Anglií, Francií a Belgií mají podmínky ke sklizni až katastrofální, uvedl Ing. Rasocha.

Cena brambor je v současné době v tuzemsku 5 Kč/kg od kombajnu. „Pokud jsem loni horoval pro skladování, letošní rok si nejsem jistý,“ říká ředitel firmy Medipo Agras. Skladováním narůstá cena za kilogram brambor o jednu korunu, minimálně o 10 % produkce se přichází kvůli prodýchání, na skladování by se tak dalo vydělat až při ceně přes 7 Kč/kg. Ing. Rasocha by také nedoporučoval skladovat brambory dlouhodobě do května, prožily si velmi teplé období a budou složitě skladovatelné.

Odborná akce má také za cíl seznámit návštěvníky s širokou nabídkou odrůd firmy Medipo Agras. Celý sortiment lze posoudit v přednáškové hale, a to jak hlízy myté, tak odkopy z pokusného pole.

Jednatelka společnosti Ing. Marie Rasochová, CSc., vyzdvihla ve skupině velmi raných odrůd Colombu, Sunitu a Pradu, které podle sledování poskytují dobré výsledky v běžném vegetačním roce, ale též i v letošním extrémním z hlediska srážek a teplot. Za zajímavý materiál označila i křížence VDZ 03-139, který jeví v chuťových zkouškách podobný charakter jako odrůda Dali. Dále zdůraznila odrůdu Granada, u níž je zajímavé, že dává dobré výsledky v ranobramborářské i bramborářské oblasti. Odrůda Lilly již patří do varného typu C. Jak vysvětluje Ing. Rasochová, je vzácné najít odrůdu varného typu C, která by měla dobré kvalitativní znaky, Lilly se vyznačuje dobrou konzumní kvalitou i relativně slušným výnosem. Perspektivními odrůdami s varným typem B jsou také Taisiya, vyniká slupkou bez lenticel, Toscana, Queen Anne a Orlena. Z kategorie luxusních odrůd jmenovala Ing. Rasochová Talentine a Sunshine. I nadále se chtějí věnovat také odrůdám s barevnou dužninou – letos prezentované například Double Fun, Violetta a Magenta Love, které mají vyšší obsah antioxidantů a ochranných látek. Výnosy i v letošním roce byly podle jednatelky firmy Medipo Agras velmi dobré, hlízy jsou navíc vzhledné.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *