Pět důvodů k použití graminicidu

Selektivní postřikový graminicid Agil 100 EC je zemědělskou praxí vyhledáván pro svou širokou registraci v řadě kulturních plodin a zároveň rychlou a spolehlivou účinnost proti jednoletým vytrvalým trávovitým plevelům. V neposlední řadě však i pro výhodnou cenu aplikace a společnou obchodní nabídku, kdy kupující získává kvalitní hnojivo Borosan Forte k přípravku Agil zdarma jako bonus. Oblíbenost a prodej přípravku neustále rostou.

Rychlost působení

 

Účinná látka propaquizafop je trávami rychle absorbována a uvnitř rostliny systémově rozváděna do listů, stolonů, oddenků, rizomů a kořenů. Plevelné trávy ošetřené přípravkem Agil již za dva dny zastavují růst. Proces následné nekrotizace pletiv a odumírání rostlin je zpravidla ukončen během 10–20 dnů.

Agil, jak již jeho název napovídá, mimo jiné zdobí právě rychlost jeho účinku. Je dána i rychlostí průniku účinné látky do pletiv plevele, což přináší pro praxi i další zajímavou skutečnost: Déšť pouhou jednu hodinu po aplikaci již nesnižuje účinnost. Propaquizafop je nejpoužívanější graminicidní účinnou látkou v České republice za posledních pět let.

Nejširší registrace

Agil je řádně zaregistrován celkem do 44 plodin. (23 polních plodin, jak ukazuje tabulka) a dále do 21 plodin pro minoritní použití. Jedná se o nejlépe zaregistrovaný graminicid současnosti.

Menšinové použití přípravku (čl. 51, odst. 2, nařízení Evropského parlamentu č. 1107/2009 ) se týká plodin: petržel kořenová, hořčice sarapetská, ředkev olejná, špenát, světlice barvířská, sléz přeslenitý, tolice dětelová, komonice, pískavice řecké seno, úročník lékařský, štírovník růžkatý, štírovník jednoletý, čičorka pestrá, vičenec ligrus, jetel plazivý, panonský, perský, alexandrijský, inkarnát i jetel prostřední, cizrna beraní, hrachor setý, pískavice množitelské porosty, vikev setá.

Bez omezení v ochranném pásmu II

Agil poskytuje vynikající účinnost proti travám při relativně nízkých aplikačních dávkách. To ho zároveň s malým potenciálem vyplavování a nízkou rozpustností účinné látky ve vodě řadí mezi přípravky šetrné k životnímu prostředí. Agil nezanechává v půdě rezidua, která by mohla nepříznivě ovlivňovat pěstování následných plodin. Spolehlivě účinkuje i za nízkých teplot a má velmi příznivý ekotoxikologický profil.

Příznivá cena aplikace

Jistě příznivou zprávou pro pěstitele je, že letos se přípravek Agil nabízí distribuční sítí v cenách kolem 1090 Kč/l, pokud však odečtete cenu hnojiva Borosan Forte (80 Kč/l – viz níže), dostane se cena Agilu na 1010 Kč/l. Pěstitel tak může dosahovat velmi ekonomických cen za spolehlivou kontrolu nežádoucích plevelných trav na svých polích, a to garantovaným originálním přípravkem.

Jednoleté trávovité plevele (například chundelku metlici, psárku polní, psinečky, oves hluchý, ježatku, jílky, prosa, lipnice, béry a další) lze v závislosti na použité dávce v rozpětí 0,5–0,8 l/ha zlikvidovat již za cenu od 505 do 808 Kč/ha. Například v cukrové řepě v obvyklých situacích plně postačuje dávka 0,7 l/ha, na pýr plazivý 1,5 l/ha.

Hnojivo Borosan Forte zdarma

Při výběru vhodného graminicidu je zajímavé i jedinečné spojení nabídky přípravku Agil 100 EC s hnojivem Borosan Forte. Každý, kdo zakoupí dvacetilitrové balení přípravku Agil 100 EC, může požadovat u distributora stejné množství, to je 20 l kvalitního listového hnojiva Borosan Forte zdarma. Hnojivo Borosan Forte najde uplatnění v řadě kultur, jako je řepka olejka, cukrovka, mák, slunečnice, ale i ozimé obilniny, zelenina, jádroviny, peckoviny či vinná réva. I letos je tato atraktivní nabídka připravena jako bonus navíc pro zákazníky přípravku Agil.

Užitečná řešení

Adama je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

 Registrace do plodin

Plodina

Plevele

Dávka (l/ha)

Cukrovka, brambory, hrách, bob, peluška, sója, slunečnice, len, jahodník, mrkev, rajče, paprika, cibule, hořčice, kmín, sady, svazenka, zelí, mák

jednoleté trávy

čirok halebský, ježatka kuří noha

pýr plazivý

0,5–0,8

0,7–1

1,2–1,5

Jetel, vojtěška

jednoleté trávy

pýr plazivý

0,5–0,8

1,2–1,5

Řepka ozimá i jarní

výdrol obilnin

jednoleté trávy

pýr plazivý

0,4–0,5

0,5–0,8

1,2–1,5

Lesní školky a kultury

jednoleté a vytrvalé trávy

béry, ježatka kuří noha

retardace třtiny křovištní

1,2–1,5

0,5–0,8

1–1,5

 

Ing. Jiří Vašek

Adama

 

Foto: Graminicid Agil najde své uplatnění nejen v cukrové řepě

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *