Pastva a zastoupení jetelovin v TTP

Pastva zvířat je nejstarším způsobem využívání trvalých travních porostů. Ve srovnání se sečným využitím má řadu výhod. Mimo posekání nedopasků odpadají náklady na sklizeň, zvířata spásají mladší a kvalitnější píci, pohybují se na čerstvém vzduchu, ale jsou zde i nevýhody. Pohybem totiž ztrácejí zvířata část energie, ovlivňuje je počasí, jsou obtěžována hmyzem a je i vyšší riziko parazitóz.

Spásání trvalých travních porostů je diskutováno z hlediska jejich využívání i ochrany půdy, jakosti vod, druhové diverzity porostů a živočichů a dalších aspektů životního prostředí. Pastva hospodářských zvířat mimo jiné významně pozměňuje druhové složení a pokryvnost porostu. Zvířata jej spásají selektivně – vybírají si přednostně některé druhy. Vznikají tak nedopasky, buď z důvodu, že daný druh zvířeti nechutná, nebo je jeho píce v době pastvy přestárlá, může být i znečištěná exkrementy.

Dlouhodobě spásané porosty se od lučních sečených liší svým složením proto, že pastva s ohledem na kategorii a stáří zvířat začíná při výšce porostu kolem 10–15 cm, zatímco  zejména první seč každého roku je prováděna ve fázi metání převládajících druhů trav, tj. v době, kdy je porost podstatně vyšší.

V porostu pastvin je proto umožněn rozvoj nižších druhů trav, jetele plazivého a dalších poléhavých druhů nebo rostlin s přízemní listovou růžicí. Porosty jsou hustší s vyšší pokryvností (90–95%) oproti sečeným (70–90%). Sešlapem zvířat jsou v pastvinách omezovány druhy, které nesnášejí komprimaci (sešlapávání), proto bývá v pastevních porostech za shodných podmínek v průměru o 20–30 % menší počet druhů než v sečně využívaných. Komprimací bývají redukovány i některé plevelné druhy. Výnosy píce na pastvinách bývají nižší než v podobných podmínkách při sečném využití. Je to však způsobeno většinou vyšší frekvencí spásání a následného obrůstání ve srovnání s frekvencí sečí.*

 

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.

Mgr. Milan Skalický, Ph.D.

Více si můžete přečíst v březnovém časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *