Filtr

Letošní řepka zatím s několika otazníky

Jaký bude stav porostů řepky po letošní zimě a jaká bude cena, za kterou ji budou její pěstitelé po sklizni prodávat zatím odborníci pouze odhadují. Přesto již během února a počátku března mohli pěstitelům řepky poskytnout řadu praktických informací. Pro tyto informace si pěstitelé přijeli na semináře pořádané Svazem pěstitelů...

Kategorie: Nezařazené

Biologie a regulace čistce bahenního

Již delší dobu, přibližně 10 let pozorujeme stoupající zaplevelenost zemědělské i nezemědělské půdy. Především vytrvalé plevele nás však zaskočily. Silně se přemnožil pcháč rolní a pýr plazivý, ale i některé dříve méně rozšířené plevelné druhy. O příčinách stoupající zaplevelenosti jsme již mnohokrát diskutovali a publikovali příčiny jejich silného výskytu,...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika produkce okopanin v roce 2000

Brambory a cukrovka patří k tradičním komoditám českého zemědělství. V průběhu uplynulého desetiletí došlo u nás vlivem tržních podmínek k významným změnám především v plošném zastoupení při pěstování rozhodujících druhů okopanin. ...

Kategorie: Nezařazené

Porovnání stanovení méně příznivých oblastí v ČR a v EU

Definice uvedené v Nařízení Rady (EC) č. 1257/1999 jsou obecného charakteru. Konkrétní kriteria si určuje členský stát a musí být pro daný stát schválena orgány EU. Podle doporučení rakouských kolegů bude pro vyjednávání ČR velmi užitečné, opřít se o precedens některých států EU. Proto jak jsme již v minulém článku...

Kategorie: Nezařazené

Ohlédnutí za řepnou kampaní 2000

Uplynulá řepná kampaň 2000 se zřejmě zařadí svojí různou délkou u jednotlivých 13 pracujících cukrovarů v ČR a svými výsledky mezi výjimečné v dlouhé řadě poválečných let. Zvlášť výjimečné byly povětrnostní podmínky ročníku 2000, který byl svými srážkovými a teplotními extrémy anomální a pro většinu polních plodin pěstitelsky nepříznivý.

Kategorie: Nezařazené

Mák ve struktuře rostlinné výroby

České zemědělství stabilizuje rostlinnou výrobu. Po propadu živočišné výroby, oslabení potravinářského průmyslu se více orientuje na export. I když obvykle vyváží nezpracované produkty, je to lepší varianta než nevyužívat produkční schopnost našeho území. Je dobré, že export není orientován na obiloviny. Tam s výjimkou sladovnického ječmene a sladu nemáme...

Kategorie: Nezařazené

Jetelovinotravní směsky a jejich využití.

Současné pícninářství a výrobu objemných krmiv je možné charakterizovat jako období, ve kterém vyrazně stoupají požadavky na zvýšení kvality produkce a to ve smyslu potřeby zvýšení koncentrace živin a jejich stravitelnosti. Tuto skutečnost je třeba vidět v souvislosti s výrazným poklesem stavu skotu, zlepšováním kvality stád a trvalým růstem...

Kategorie: Nezařazené