Filtr

Významné etapy ve vývoji sortimentu a výnosů ozimé pšenice – 2. polovina 20. století

Příloha A: 1. Období let 1950 - 1965 Pěstovaly se odrůdy československého a německého šlechtění. Nejrozšířenější byly v té době: Kaštická osinatka, Židlochovická osinatka, Hadmerslebener Qualitas, Fanal, Diana a Pavlovická 198. Postupně byly restringovány starší, méně výkonné, poléhavější odrůdy. Průměrné výnosy se pohybovaly v regionu Haná na hranici 2,5 -...

Kategorie: Nezařazené

Pozor na škůdce v porostech cukrovky

Ochrana cukrovky se v posledních letech soustřeďuje hlavně na ochranu porostů proti plevelům a často se zanedbává insekticidní ochrana proti škůdcům. Rychlý nárůst asimilační plochy listového aparátu řepy je z hlediska budoucího výnosu a cukernatosti u cukrovky nejdůležitějším faktorem. V raných stadiích vývoje rostlin cukrovky je důležité hubit všechny škůdce,...

Kategorie: Nezařazené

Aktuální informace pro agronomy i nové poznatky z výzkumu

Přestože jsou dny ještě mrazivé, jaro nezadržitelně klepe na dveře. Bývá tomu tak začátkem března téměř každoročně, a tak právě v tuto dobu pořádávají ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni svůj tradiční jarní seminář. I zkušený pěstitel si rád nechá poradit. Vždyť každá zima je jiná a...

Kategorie: Nezařazené

Připravujeme se na setí

Pomalu se blíží čas zakládání porostů kukuřice.Osiva kukuřice pro plánované plochy jsou již vybrána a objednána. Přesto se může stát, že v některých podnicích nastanou na poslední chvíli neplánované změny v osevu, například v důsledku zrušení cukerných kvót, a nebo zaorávkami špatných porostů řepky, popřípadě máku jako v minulém roce....

Kategorie: Nezařazené

Ocenění za sladovnický ječmen

Všichni, kdo mají co do činění se sladovnickým ječmenem a sladem věří, že tak špatný rok, jakým byl ten uplynulý, se snad nebude opakovat. Loňské počasí se postaralo o to, že se na jaře některé plochy, určené právě pro jarní ječmen, nepodařilo vůbec oset.

Kategorie: Nezařazené

Letošní řepka zatím s několika otazníky

Jaký bude stav porostů řepky po letošní zimě a jaká bude cena, za kterou ji budou její pěstitelé po sklizni prodávat zatím odborníci pouze odhadují. Přesto již během února a počátku března mohli pěstitelům řepky poskytnout řadu praktických informací. Pro tyto informace si pěstitelé přijeli na semináře pořádané Svazem pěstitelů...

Kategorie: Nezařazené

Biologie a regulace čistce bahenního

Již delší dobu, přibližně 10 let pozorujeme stoupající zaplevelenost zemědělské i nezemědělské půdy. Především vytrvalé plevele nás však zaskočily. Silně se přemnožil pcháč rolní a pýr plazivý, ale i některé dříve méně rozšířené plevelné druhy. O příčinách stoupající zaplevelenosti jsme již mnohokrát diskutovali a publikovali příčiny jejich silného výskytu,...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika produkce okopanin v roce 2000

Brambory a cukrovka patří k tradičním komoditám českého zemědělství. V průběhu uplynulého desetiletí došlo u nás vlivem tržních podmínek k významným změnám především v plošném zastoupení při pěstování rozhodujících druhů okopanin. ...

Kategorie: Nezařazené

Porovnání stanovení méně příznivých oblastí v ČR a v EU

Definice uvedené v Nařízení Rady (EC) č. 1257/1999 jsou obecného charakteru. Konkrétní kriteria si určuje členský stát a musí být pro daný stát schválena orgány EU. Podle doporučení rakouských kolegů bude pro vyjednávání ČR velmi užitečné, opřít se o precedens některých států EU. Proto jak jsme již v minulém článku...

Kategorie: Nezařazené