Filtr

Budeme makovou velmocí?

Není mnoho oborů, v nichž má naše republika právo nazývat se v celosvětovém, nebo alespoň evropském měřítku nepopiratelnou velmocí. Napadá mne snad jen lední hokej - a spotřeba piva na obyvatele, včetně nemluvňat. Velmocenské ambice - byť "jen" v evropském měřítku - však netají pěstitelé máku. Česká republika je...

Kategorie: Nezařazené

Slunečnice zraje nejen pro olej

Ještě před patnácti lety byla slunečnice na českých a moravských polích spíše výjimkou. Například v roce 1985 pěstitelé v naší republice vyprodukovali na pouhých 80 hektarech 205 tun slunečnicového semene. V roce 2000 se již slunečnice pěstovala na více než 30 tis. hektarech a sklizeno bylo přes 65 tis. tun...

Kategorie: Nezařazené

Význam hustoty vzorkování půdy pro mapování zásobenosti draslíku

Pro tvorbu map, popisujících prostorové rozložení variability (heterogenity) měřených půdních faktorů na pozemku, existují různé metody, které se liší především kvalitou získaných dat. V dnešní době je asi nejvíce používanou metodou získávání prostorově vztažených dat odběr půdních vzorků ze sítě bodů pravidelně rozmístěných po pozemku.

Kategorie: Nezařazené

Vliv heterogenity půdního prostředí na kvalitu zpracování

Půda je neobnovitelným přírodním zdrojem a je charakteristickou složkou krajiny. Pro zemědělství je půda především stanovištěm pěstovaných rostlin, prostředkem k výrobě potravin rostlinného původu, krmiv pro hospodářská zvířata, ale i surovin pro nepotravinářské využití. Při hospodaření na půdě by mělo být trvale v popředí zájmu uchování úrodnosti půdy a jejích...

Kategorie: Nezařazené

Extruze – technologie třetího tisíciletí

Krize kolem nemoci šílených krav vyhání v poslední době cenu bílkovinných komponentů do závratných výšek a krmiváři se snaží nalézt ekonomicky příznivé alternativní cesty. My jsme jednu takovou cestu nalezli v Agrodružstvu Jevišovice, které nedávno investovalo do extrudéru, tj. zařízení jež ze surových sojových bobů vyrábí velmi kvalitní bílkovinné krmivo.

Kategorie: Nezařazené

Řešení pýru a trav jarními aplikacemi graminicidu

I když dnes máme na trhu mnoho přípravků hubících pýr plazivý a ostatní trávovité plevele, tak křivka výskytu těchto plevelů nezaznamenala výrazný pokles. Máme tady dokonce přípravky , které je možno použít k hubení pýru v obilovinách. Masovému používání těchto produktů však brání vyšší cena a jejich nedostatečná účinnost...

Kategorie: Nezařazené

Možnosti využití bobu v současném zemědělství

Bob obecný (Vicia faba L.), spolu s ostatními luskovinami, má v ekosystému na orné půdě vyjímečné postavení, které je dané jeho schopností poutat vzdušný dusík na základě symbiózy s bakteriemi rodu Rhizobium. Patří k plodinám zlepšujícím úrodnost půdy, má příznivý vliv na její strukturu a mikrobiální zralost. Zároveň je...

Kategorie: Nezařazené

FYZIKÁLNÍ STAV PŮDY U RŮZNÝCH SYSTÉMŮ JEJÍHO ZPRACOVÁNÍ

Zpracováním půdy se mění její fyzikální stav na němž je bezprostředně závislý vodní, vzdušný, biologický a tepelný režim půdy, čímž se vytváří optimální podmínky pro růst a vývoj rostlin. Je to také významný prostředek v boji proti plevelům, škůdcům a chorobám. Sledování fyzikálních vlastností půdy u různých systémů jejího zpracování...

Kategorie: Nezařazené

Kvalita píce travních porostů

Zvyšující se výměra travních porostů téměř k jednomu milionu ha, která se blíží k jedné třetině zemědělské půdy v ČR, vyžaduje určité obhospodařování a ošetřování. Více než polovina travních porostů není pícninářsky využita, ale musí se udržovat pro ochranu přírody (vody, půdy, četnosti druhů a zachování rázu krajiny). Zbylá...

Kategorie: Nezařazené