Filtr

V semenářství trav zaostáváme za Evropou

Ač Česká republika patří k tradičním producentům travních semen, v jejich výnosech naši pěstitelé významně zaostávají za pěstiteli ze zemí Evropské unie. Při semináři Využití trav a travní semenářství, jež se konal 7.března v Zubří u Rožnova pod Radhoštěm, o tom informovali odborníci z Výzkumné stanice travinářské, kteří pěstitele rovněž...

Kategorie: Nezařazené

Poškození polních plodin herbicidy

Herbicidy, chemické látky určené k likvidaci plevelů v porostech polních plodin, je možné použít na základě jejich selektivity vůči konkrétní plodině. Neselektivní herbicidy lze aplikovat pouze na půdu, kde se kulturní plodina zatím nevyskytuje (popřípadě nevegetuje). Bezpečná aplikace selektivních herbicidů i přes určitý stupeň selektivity, to znamená nepoškození polní plodiny,...

Kategorie: Nezařazené

Atonik – ověřená jistota s novými možnostmi

Produkční procesy v zemědělství jsou v posledních letech podstatně více sledovány nejen z hospodářského, ale i z biologického hlediska ve snaze dále je z této pozice regulovat. Stále širší uplatnění proto v rostlinné výrobě nacházejí pomocné látky ze skupiny růstových regulátorů, zejména stimulátory růstu rostlin. Uplatňují se ve stadiu regulace...

Kategorie: Nezařazené

Proti plevelům v jarních obilninách

Ochrana jarních obilnin proti plevelům je poněkud jednodušší než u ozimů z důvodu hromadného jarního vzcházení plevelů, které umožňuje vystihnout optimální růstovou fázi pro aplikaci herbicidů. Kvalitně založené porosty jarních obilnin jsou zároveň charakteristické rychlým nárůstem listové pokryvnosti, která jim zajišťuje vysokou přirozenou konkurenční schopnost a neumožňuje plevelům plně uplatnit...

Kategorie: Nezařazené

Nebezpečí reziduí herbicidů v půdě pro cukrovku

Počty porostů zemědělských plodin, včetně cukrovky, které byly poškozeny zbytky herbicidů v půdě v posledních letech narůstají. Tyto škody mohou vznikat následkem předávkování přípravku na ochranu rostlin, nesprávnou aplikací, výsevem plodiny bez ponechání dostatečné doby k rozložení reziduí v půdě nebo nerespektováním doporučení výrobce k hlubší orbě nebo kultivaci. Vedle...

Kategorie: Nezařazené

Jak se orientovat v aplikační technice

Současná pestrá nabídka aplikační techniky, prvků a příslušenství strojů pro ochranu a výživu rostlin přivádí uživatele často do potíží. Jak se v ní zorientovat ? Funkčním základem postřikovače jsou trysky. Vzniká otázka kdy a jakou trysku použít? ...

Kategorie: Nezařazené

Lintur – herbicid s komplexní účinností

V Západočeském regionu byly v roce 2000 obilniny vysety na 155 367 ha, což představuje 56% zastoupení na orné půdě. Bylo tomu tak především proto, že rentabilita jejich pěstování je vyšší než jiných plodin. Zapomíná se však na stoupající výskyt škodlivých činitelů a adekvátní ochranu proti nim. Rozsah chemické ochrany...

Kategorie: Nezařazené

Česká hnojiva na česká pole

Uvádět reportáž statistikou o tom, jak v Česku v posledních letech klesaly dávky živin do půdy, by asi nebylo příliš čtivé a z reportáže by byla ekonomická úvaha či komentář. A bylo by to na stránkách Úrody i nošením dříví do lesa. To, že v uplynulých letech současně klesal i...

Kategorie: Nezařazené

Sdružení Český kmín

Zájmové sdružení Český kmín je sdružení fyzických a právnických osob, které se v České republice zabývají pěstováním, zpracováním a obchodem s kmínem. Bylo založeno 21. 2. 1996 a je členem Agrární komory. ...

Kategorie: Nezařazené

Na jaře proti plevelům v cukrovce

Zaplevelení cukrovky je ovlivněno celým komplexem příčin. Jde o osevní postup (předplodina a její ochrana), předseťovou přípravou půdy, nedodržení agrotechnických termínů atd. I letos se budou mnozí pěstitelé cukrovky zaobírat otázkou, které herbicidy použít k hubení plevelů v této plodině. Jednou z možností je použití přípravků firmy Synthesia. Budou-li herbicidy...

Kategorie: Nezařazené