Filtr

Světové semenářství a Česká republika

Ve dnech 9. - 11. listopadu 2000 proběhla v Praze poměrně významná akce - jednání vybraných sekcí a výkonného výboru Mezinárodní semenářské federace FIS. Toto jednání organizačně zajišťovala Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, a proto jsme se obrátili na jejího ředitele Ing. Luďka Křehlíka s několika dotazy.

Kategorie: Nezařazené

Pěstování ječmene jarního v číslech

Ječmen jarní je po pšenici ozimé druhou nejvýznamnější obilninou pěstovanou v České republice (23,9 % z celkové plochy obilnin). Největšího rozšíření dosáhl ve druhé polovině 70. a na počátku 80. let, kdy byla zaznamenána také historicky nejvyšší celková produkce. Nejnižší výměra pěstování byla v letech 1990 a 1991 (za sledované...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy jarního ječmene

Ve Státní odrůdové knize (SOK) bylo k 1. 12. 2000 zapsáno 34 odrůd jarního ječmene. V roce 2000 byla na základě žádosti udržovatele u pěti odrůd registrace zrušena (Famin, Heran, Krystal, Perun, Rubín) a přibyla jedna nová odrůda (Nordus). ...

Kategorie: Nezařazené

Akutní výskyt houby Verticillium dahliae na ozimé řepce

V roce 2000 byly na mnoha polích řepky na Moravě a ve Slezsku před sklizní a po sklizni na strništích pozorovány výskyty předčasně uschlých a odumřelých rostlin. Na napadených rostlinách byla ve většině případů diagnostikována houba Verticillium dahliae Kleb. Velmi zajímavým zjištěním byl současný výskyt hálek krytonosce zelného (Ceutorhynchus pleurostigma...

Kategorie: Nezařazené

Trentil uspěl nejen v Nížkovicích

Kvetoucí slunečnice je dozajista atraktivní rostlina. Pohled na krajinu, ve které září lány slunečnice, je také velmi pěkný. A stejně optimistický je i výraz ve tváři agronoma při pohledu do vážního deníku při sklizni slunečnice, když zjistí, že sklidil na pozemku více než čtyři tuny nažek z jednoho hektaru. Tak...

Kategorie: Nezařazené

Jarnímu ječmeni se loni nedařilo

Sklizňový rok 2000 byl podle odborníků pro jarní ječmen kritický. Snížila se jeho výměra, poklesl také výnos a ani kvalita nebyla uspokojivá. Zpracovatelskému průmyslu způsobily problémy především vysoký obsah dusíkatých látek a kontaminace zrna plísněmi.

Kategorie: Nezařazené

Základní podmínky vymezení méně příznivých území (LFA)

Pod pojmem produkční schopnost půdy rozumíme efektivní účinek půdy na růst a vývoj rostlin, jehož výsledkem je určité množství a jakost hmoty vyšších rostlin (v botanickém pojetí). Tento pojem by také bylo možné nahradit pojmem míra úrodnosti. Produkční schopnost je přirozená vlastnost půdy, která má zásadní význam pro rostlinnou výrobu...

Kategorie: Nezařazené

Šlechtění jarního ječmene u nás a ve světě

Ječmen je až čtvrtou nejdůležitější obilovinou ve světě po pšenici, kukuřici a rýži. S ohledem na svou adaptabilitu má však nejrozšířenější areál pěstování. Pro naše pěstitele a šlechtitele je nejdůležitější vývoj na evropském kontinentu, zvláště v zemích ležící ve stejné zeměpisné šířce. Především se jedná o Anglii, Francii, Německo,...

Kategorie: Nezařazené