Filtr

Mák ve struktuře rostlinné výroby

České zemědělství stabilizuje rostlinnou výrobu. Po propadu živočišné výroby, oslabení potravinářského průmyslu se více orientuje na export. I když obvykle vyváží nezpracované produkty, je to lepší varianta než nevyužívat produkční schopnost našeho území. Je dobré, že export není orientován na obiloviny. Tam s výjimkou sladovnického ječmene a sladu nemáme...

Kategorie: Nezařazené

Jetelovinotravní směsky a jejich využití.

Současné pícninářství a výrobu objemných krmiv je možné charakterizovat jako období, ve kterém vyrazně stoupají požadavky na zvýšení kvality produkce a to ve smyslu potřeby zvýšení koncentrace živin a jejich stravitelnosti. Tuto skutečnost je třeba vidět v souvislosti s výrazným poklesem stavu skotu, zlepšováním kvality stád a trvalým růstem...

Kategorie: Nezařazené

Právě vychází ÚRODA 2/2000

V tomto čísle se můžete dočíst: - o nepotravinářském využití půdního fondu - zda pěstovat v ČR technické konopí - na co a koho spoléhají Obchodní sladovny - jak konzervovat přebytky pastevní píce Najdete zde tematickou přílohu, která je věnována lnu. ...

Kategorie: Nezařazené

Dlouhodobé skladování sladovnického ječmene ve vztahu ke sladařské jakosti

Zajištění dodávek sladovnického ječmene ke sladování o vyrovnané kvalitě v průběhu celého roku do doby příští sklizně je stále problematické. Rovněž tak případné meziroční rozdíly v technologické kvalitě sladovnického ječmene, což je zejména problémem letošní sklizně, se nepříznivě projevují v kvalitě vyráběného sladu, zejména v letech s nepříznivými klimatickými podmínkami...

Kategorie: Nezařazené

Problematika kvality siláží a silážních aditiv

Vysoká kvalita siláží je klíčovým faktorem pro dosažení vysoké užitkovosti zvířat při současně ekonomicky únosných nákladech na produkci a pro zdraví zvířat. Vzhledem ke skutečnosti, že většinu sušiny krmných dávek skotu tvoří siláže, má zvýšení jejich krmné hodnoty, včetně zlepšení kvality kvasného procesu a dietetické hodnoty, klíčový význam. ...

Kategorie: Nezařazené

Technické konopí v ČR? – rozhodně ano

Na celém světě a zvýšenou intenzitou v Evropské unii pokračuje trend rozvoje pěstování a zpracování obnovitelných přírodních zdrojů. Velmi perspektivním jsou především lýkové rostliny, které dosud jako jediné mají v oblastech mírného pásma praktický význam. Jde především o pěstování a zpracování lnu a konopí. Po již tradičním využívání lněné suroviny...

Kategorie: Nezařazené

Rentabilita kukuřice na zrno v řepařské výrobní oblasti

V současném období dochází k mírnému nárůstu ploch kukuřice na zrno, která se v posledních letech rozšířila mimo kukuřičnou výrobní oblast také do řepařské výrobní oblasti. Především tam se dostává na kvalitní pozemky, neboť v osevním sledu nahrazuje cukrovku, jejíž plocha za poslední tři roky významně poklesla. Velký význam na...

Kategorie: Nezařazené

Obnova travních porostů

Obnova travních porostů je dosud nejrozšířenější způsob introdukce kulturních druhů na luční a pastevní stanoviště. Využívá se jí zejména po rekultivacích, dlouhodobém využívání travních porostů spojeném se vznikem terénních nerovností, po silné degradaci travního porostu v důsledku dlouhodobého nevyužívání či nerespektování zásad pratotechniky a po vyčerpání všech konzervativních pratotechnických opatření...

Kategorie: Nezařazené