Filtr

Nově se vyskytující plevele zemědělské půdě

Druhové spektrum plevelů na orné půdě se stále mění vlivem změny pěstebních technologií (technologie zpracování půdy, setí, sklizeň atd.) i vlivem dlouhodobých klimatických změn a cestami invazivů, tj. plevelů cizích k nám migrujících různými cestami (lodní a železníční doprava) v různých komoditách (potraviny, krmiva, rudy atd.). ...

Kategorie: Nezařazené

VLIV PĚSTITELSKÝCH OPATŘENÍ NA VÝNOS ZRNA A POTRAVINÁŘSKOU JAKOST SOUČASNÝCH ODRŮD OZIMÉ PŠENICE

K základním pěstitelským cílům u všech plodin patří dosažení maximální produkce vyhovující kvality. K tomu je nepochybně zapotřebí optimalizovat pěstitelská opatření, a to ekonomicky výhodně a s ohledem na ochranu životního prostředí. V současné době se za určitých podmínek stává nutností omezit dávky pesticidů a hnojiv. Je tomu tak...

Kategorie: Nezařazené

Agrochemické zvláštnosti půd podhorských a horských oblastí Šumavy

V souvislosti se současným stavem tržní ekonomiky v zemědělství i s budoucím vstupem ČR do EU včetně nutné konkurenceschopnosti naší zemědělské výroby v rámci evropského zemědělství se vytvořila pilířová otázka, jak vůbec hospodařit v podhorských a horských oblastech Šumavy. Samozřejmě, že poslední slovo zřejmě budou mít ekonomové, ale pomůckou...

Kategorie: Nezařazené

Larvy kovaříkovitých brouků na slunečnici a ochrana proti nim

Slunečnice je v našich podmínkách poškozována relativně malým počtem hmyzích škůdců. Při vzcházení a v ranních fázích jejího vývoje jsou to larvy kovaříkovitých brouků (drátovci), do období začátku květu pak mšice, mšice slívová a později i mšice maková, případně škody způsobené sáním některých polyfágních druhů z čeledi klopuškovitých.

Kategorie: Nezařazené

Škodliví činitelé kmínu kořenného a možnosti ochrany proti nim

Kmín je v současné době významnou minoritní komoditou českého zemědělství, který pro svou atraktivitu přitahuje zájem pěstitelů. Efektivita jejího pěstování je závislá na tržní poptávce, na dodržování zásad správné agrotechniky a na ochraně proti škodlivým činitelům. Problematika chemické ochrany minoritních plodin je komplikovaná skutečností, že se ocitly mimo hlavní komerční...

Kategorie: Nezařazené

Ochrana sóji proti škodlivým činitelům v podmínkách České republiky

V posledních letech se v České republice začínají rozšiřovat plochy sóji. Integrovaná ochrana sóji proti škodlivým činitelům je stejně jako u všech ostatních plodin nezbytnou součástí jejího pěstování a zároveň základním předpokladem k dosažení uspokojivých výsledků. Tento článek by měl seznámit čtenáře s nejčastějšími biotickými škodlivými činiteli působícími v sóji...

Kategorie: Nezařazené

Laskavec – perspektivní alternativní plodina

Laskavec (Amaranthus) je v posledním období alternativní plodinou zasluhující si zcela oprávněnou pozornost pěstitelů i spotřebitelů. Semeno laskavce obsahuje velmi významné látky (bílkoviny, aminokyseliny, tuky, vitamíny a minerální látky) ve velmi příznivém složení a neobsahuje lepek. Proto je vyhledávanou plodinou zejména pro spotřebitele trpící některými nemocemi např. diabetes a...

Kategorie: Nezařazené

APLIKACE ZÁKONA O NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY U TRANSGENNÍCH ROSTLIN

Dnes již šlechtitelé a zemědělští odborníci nepochybují o tom, že transgenose rostlin se stane jedním z hlavních nových nástrojů šlechtění. Také u nás se transgenní rostliny pěstují na pokusných plochách a předpokládá se, že v roce 2002 budou povoleny první transgenní odrůdy renomovaných zahraničních biotechnologických firem. Přestože zatím nebylo zjištěno...

Kategorie: Nezařazené