Filtr

Choroby a škůdci máků

Mák patří k plodinám, jejichž plochy v posledních letech rostou. Podle dostupných údajů bylo v roce 1990 oseto mákem 9 092 ha, v r. 2000 již 31 473 ha. Při tomto trendu lze tedy předpokládat i zvyšování výskytu chorob škůdců....

Kategorie: Nezařazené

V Almeríi už nerostou melouny ze země

Pěstitelé zeleniny a ovoce v provincii Almería na jihovýchodě Španělska už nedávají sazenice rajčat nebo melounů do země. Změnili tuto zpola pouštní oblast v "moře umělé hmoty" s inovovanými kulturami v plátech ze skleněné vlny nebo v kádích naplněných malými úlomky vulkanických kamenů, píše agentura AFP.

Kategorie: Nezařazené

Choroby a škůdci lnu

Len se v ČR pěstuje nyní celkem na cca 6 000 ha. Tato plodina může být napadána celou řadou hospodářsky významných patogenů, jejich druhové spektrum se podle dostupných údajů v jednotlivých evropských státech liší.

Kategorie: Nezařazené

Vymezení méně příznivých oblastí v ČR

Méně příznivé oblasti LFA a oblasti s ekologickými omezeními jsou oblasti charakterizované zhoršenými přírodními a sociálně-ekonomickými podmínkami v důsledku čehož mají zemědělci hospodařící v této oblasti vážné existenční problémy. ...

Kategorie: Nezařazené

Kvalita jarního ječmene ze sklizně roku 2000

Sklizňový rok 2000 je možno nazvat rokem kritickým pro jarní ječmen. Sklizňová plocha klesla na 354 tis. ha a vzhledem k nízkému výnosu (3,1 t/ha) bylo sklizeno pouze něco málo pře jeden milion tun jarního ječmene, což je určitě nejnižší množství za posledních 15-20 let. ...

Kategorie: Nezařazené

Pukancová kukuřice na našem trhu pouze z dovozu

Pukancová kukuřice, ze které se vyrábí stále oblíbenější pochoutka zvaná popcorn, se v naší republice zatím nepěstuje. Ač je popcorn i v Evropě znám již od dob objevení Ameriky, kdy evropským osadníkům „bouchací kukuřici“ darovali Indiáni, zůstává Amerika stále nejdůležitějším pěstitelem a také konzumentem pukancové kukuřice.

Kategorie: Nezařazené

Choroby konopí

Konopí je další plodinou, jejichž výměra bude s nejvyšší pravděpodobností stoupat, ale přesto se nepředpokládá intenzívní rozšíření. O zřejmých pozitivech a užitečnosti této plodiny pojednávají jiné články, mým úkolem je zmínit se o možných chorobách. Konopí stejně jako všechny rostliny ať kulturní či plané, může být napadáno řadou patogenů. Přibližně...

Kategorie: Nezařazené