Filtr

Ochrana kmínu proti plevelům

Kmín kořenný je rostlina, která má velmi malou konkurenční schopnost proti většině plevelných druhů. Vlastní herbicidní ochrana porostů kmínu ovšem nezačíná až jeho zasetím nebo těsně před ním, ale již odpovědným výběrem nezapleveleného pozemku, popřípadě likvidací vytrvalých plevelů v předplodině. ...

Kategorie: Nezařazené

Zkušenosti s fungicidem Flamenco

Fungicid Flamenco byl v České republice poprvé prodáván v roce 2000. Mnohý zemědělec se tehdy rozmýšlel, kdy aplikovat fungicid a zda se mu tato investice vrátí. Po extrémním suchu v měsíci květnu přišly vydatné srážky a s nimi prudký rozvoj listových a klasových chorob. Nyní již víme, že rozhodujícím obdobím...

Kategorie: Nezařazené

Šíření plevelů z neobdělávaných a neudržovaných ploch

Od začátku devadesátých let prochází zemědělství poměrně složitou cestou. To se projevuje na stavu zaplevelení našich polí. Nedostatek finančních prostředků mezi zemědělci a v řadě případů složitá orientace v uplatnění se na trhu vytváří vhodné podmínky pro nárůst zaplevelenosti polí. ...

Kategorie: Nezařazené

Nejnebezpečnější vytrvalé plevele

Význam vytrvalých plevelů na orné i zemědělské půdě v posledních deseti letech výrazně vzrostl. Jejich podíl v druhovém složení plevelových společenstev co do poměru vytrvalých plevelů vůči jednoletým plevelům výrazně stoupl a též vzrostl počet plevelných druhů významně se vyskytujících na zemědělské půdě. V posledním desetiletí se staly významné některé...

Kategorie: Nezařazené

Popularní elektrické pásové pily

Firma Wood-Mizer rozšiřuje svou řadu elektrických pásových pil na střídavý elektrický proud 380 V vzhledem k popularitě, s níž se setkaly v celé Evropě od svého uvedení na trh v roce 1999. Pily byly původně vyvinuty pro potřeby většiny východoevropských majitelů Wood-Mizer pracujících v trvalých závodech ve střední a východní...

Kategorie: Nezařazené

Setí – klíč k úspěchu

První otázka zní, jak rovnoměrně byla zrna secím strojem zaseta? Když se na porost podíváte, zjistíte že se skládá ze dvou částí. Z hustě vysetých rostlin v řádku, což je obvykle způsobené chybnou činností secího stroje, a vynechávkami rostlin v řádku. To může být způsobeno chybnou činností secího stroje nebo...

Kategorie: Nezařazené

Vyšší účinnost postřiků s Hardi Twinem

Známou skutečností je, že malé stojaté děložní lístky jednoděložných plevelů je velmi obtížné zasáhnout kapičkami postřiku. Tradiční standardní trysky produkují mnoho malých kapiček, a proto jsou nejlepším výběrem pro tento účel. Je zde však velké nebezpečí úletu postřiku vlivem povětrnostních podmínek i pojezdové rychlosti postřikovače. ...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika pěstování kmínu

Příspěvek se zabývá ekonomikou pěstování kmínu v podmínkách České republiky v letech 1997 a 1999. Jsou posouzeny nákladovost a rentabilita pěstování kmínu. Náklady jsou členěny podle jednotlivých nákladových položek přímých nákladů a režijních nákladů. Výsledky navazují na šetření zemědělských podniků v tzv. síti testovacích podniků, které provádí Výzkumný ústav zemědělské...

Kategorie: Nezařazené

Významné etapy ve vývoji sortimentu a výnosů ozimé pšenice – 2. polovina 20. století

Příloha A: 1. Období let 1950 - 1965 Pěstovaly se odrůdy československého a německého šlechtění. Nejrozšířenější byly v té době: Kaštická osinatka, Židlochovická osinatka, Hadmerslebener Qualitas, Fanal, Diana a Pavlovická 198. Postupně byly restringovány starší, méně výkonné, poléhavější odrůdy. Průměrné výnosy se pohybovaly v regionu Haná na hranici 2,5 -...

Kategorie: Nezařazené