Filtr

Možnosti ozeleňování vinohradů

Ozeleňování vinohradů je jedním z opatření, které se v 90. letech rozšiřuje jak v okolních státech střední Evropy, tak i ve vinařských oblastech České republiky. Důvodů pro ozeleňování je mnoho a jejich cílem je zejména vytvoření pokud možno stabilnějšího nadzemního i podzemního ekosystému ve vytrvalé monokultuře révy vinné....

Kategorie: Nezařazené

ČÍM OSEJEME NEVYUŽITOU ORNOU PŮDU?

Problémy s ošetřováním dočasně nevyužívaných ploch orné půdy má v posledních letech nejen Česká republika, ale i ostatní země Evropy. Při ponechání půdy ladem bez jakéhokoliv ošetřování dochází k jejímu zaplevelování (zvyšování zásoby semen a jejich šíření do okolí), zvyšuje se půdní eroze jak vodní, tak větrná. Postupně se uvolňující...

Kategorie: Nezařazené

Šednutí dužniny hlíz bramboru

Podle předpokladů byla v letošní skladovací sezóně zjišťována horší kvalita konzumních hlíz brambor, což způsobuje problémy s jejich uplatněním na trhu. Tato situace není jenom v naší republice, ale podobná je v ostatních evropských státech, kde však poškození kvality konzumních brambor je různé a především je odvislé od průběhu...

Kategorie: Nezařazené

Trvale udržitelný rozvoj chovu skotu v ekologickém zemědělství

Venkovský prostor chápaný jako krajina se vytvářel více než tisíc let cílevědomou, trpělivou a tvořivou prací zemědělců odhospodařujících půdu s cílem zachování trvalé úrodnosti, kulturnosti a rozvoje životního prostoru pro další generace. V posledních padesáti letech prošlo zemědělství našeho kontinentu technologickými, hospodářskými, strukturálními a společenskými změnami jako dosud nikdy v...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika výroby objemných krmiv

V posledních letech došlo v našem zemědělství k celé řadě důležitých změn. Jednou z nich je významný pokles stavů hovězího dobytka. S tím samozřejmě souvisí i pokles ploch krmných plodin, zejména ploch jetele, vojtěšky a různých jetelotravních a vojtěškotravních směsek. Na druhé straně lze pozorovat zřetelný nárůst ploch kukuřice na...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy jarního ječmene pro ekologické zemědělství

V posledních desetiletích se setkáváme s hledáním alternativ ke konvenčnímu, intenzivnímu pěstování polních plodin. Důvodů je několik. Na předním místě jistě stojí nadprodukce v zemědělsky vyspělých zemích. Dále následují rostoucí ceny vstupů a klesající ceny produktů. Z toho v zemích Evropské unie vyplývá podpora programů, vedoucích ke snížení intenzity pěstování...

Kategorie: Nezařazené

Legislativa v oboru šlechtění a semenářství se blíží EU

Šlechtění je dlouhodobá a velmi nákladná činnost, jejímž výsledkem jsou nové odrůdy, ve svém důsledku představující přínos zejména pro toho, kdo si je k pěstování vybere. Charakter odrůdy totiž u mnoha druhů jednoznačně určuje využití produkce. Rozmnožovací materiál většiny odrůd je však snadno zneužitelný, a proto je třeba zajistit, aby...

Kategorie: Nezařazené

Ozimý ječmen a jeho perspektiva

Ozimý ječmen není celosvětově tak rozšířen jako ječmen jarní. Má totiž poměrně vyhraněné požadavky zvláště z hlediska zimovzdornosti, neboť vydrží v úrovni odnožovacího uzlu teploty do –15 °C.

Kategorie: Nezařazené

Biologickou ochranou proti kořenovým chorobám obilnin

V posledních letech se projevuje zvýšené napadení obilnin půdními houbami. Je to důsledek ekonomického tlaku, který nutí zemědělce pěstovat obilniny v osevních sledech stále častěji po sobě. Také oblíbené minimalizační technologie přispívají k rozvoji půdních patogenů rozvíjejících se na organické hmotě zanechané ve svrchní vrstvě ornice. V letošním roce se...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomika výroby objemných krmiv

V posledních letech došlo v našem zemědělství k celé řadě důležitých změn. Jednou z nich je významný pokles stavů hovězího dobytka. S tím samozřejmě souvisí i pokles ploch krmných plodin, zejména ploch jetele, vojtěšky a různých jetelotravních a vojtěškotravních směsek. Na druhé straně lze pozorovat zřetelný nárůst ploch kukuřice na...

Kategorie: Nezařazené