Padělání pesticidů je výhodné

Objem nelegálních pesticidů na našem trhu je zhruba 15–20 %. Uvedl do minulý týden na konferenci k problematice pesticidů MUDr. Bohdan Plichta ze společnosti P & N, spol. s r. o., která se kromě jiného zabývá hospodářskou kriminalitou.

Jedná se o odhad, který je založen na záchytech nelegálního zboží. MUDr. Plichta připomněl, že v roce 2014 hovořily odhady o 10 %, od dva roky dříve, v roce 2012, uváděla Státní rostlinolékařská správa hodnotu kolem 5 %. Dodal také, že nelegální pesticid nemusí být nutně prokazatelně nebezpečný. V řadě případů podle něj bylo zjištění, že se nejedná o produkt ze souběžného obchodu, a tedy výrobek držitele registrace, učiněno až na základě detailních rozborů účinné látky a ostatních složek přípravku. „V tomto to poněkud připomíná situaci, která panovala na trhu s alkoholem před vypuknutím lihové aféry,“ konstatoval.
MUDr. Plichta uvedl, že nelegální obchod s pesticidy vynášel organizovanému zločinu v EU podle Europolu zhruba miliardu eur ročně v roce 2012. Od té doby dále vzrostl. Na podzim roku 2015 provedl Europol operaci Silver Axe, při které během dvanácti dnů proběhlo 350 kontrol kontejnerů v sedmi zemích. Objevil při tom 190 tun nelegálních pesticidů, což je podle MUDr. Plichty poměrně hodně na to, že akce proběhla mimo hlavní vegetační období.
Za nelegální pesticidy se považují nejen napodobeniny legálně registrovaného přípravku, ale také výsledek zneužití souběžného obchodu ve spojení s tzv. přebalováním. Padělky podle MUDr. Plichty přicházejí především z Číny a Indie.
Konference se dále zabývala například postupem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin při posuzování rizik pesticidů, povolovacím řízením v ČR, udržitelným používáním pesticidů, jejich výskytem v pitné vodě, v půdě či potravinách.*

Další podrobnosti si přečtete v některém z následujících čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *