Ozimy překonaly problémy ze začátku vegetace

Loňský rok se kvůli úhrnu srážek, které spadly na našem území, řadí mezi vůbec nejsušší. Tak si ho budou pamatovat i zemědělci. Z pohledu aktuální situace na poli ho hodnotil Ing. Dušan Verner na pravidelném předjarním školení společnosti N. U. Agrar CZ, s. r. o., ve Větrném Jeníkově. Zástupce pořádající poradenské firmy se zaměřil na stav ozimých porostů.

Jak uvedl Český statistický úřad, ozimé obiloviny pro sklizeň v roce 2016 byly vysety na 978 tis. ha, tj. meziročně o 31 tis. ha (+3,3 %) více. Takový stav platil k 30 listopadu 2015. K nárůstu plochy došlo u pšenice ozimé o 18 tis. ha na 796 tis. ha (+2,3 %), ječmene ozimého o 9 tis. ha na 114 tis. ha (+8,9 %), u žita ozimého o 8 tis. ha na 30 tis. ha (+38,5 %). Úbytek plochy byl zaznamenán u triticale, a to o 5 tis. ha na 38 tis. ha (–10,8 %). Řepka ozimá byla podle Českého statistického úřadu vyseta na ploše 381 tis. ha, proti předchozímu roku jde o přírůstek 15 tis. ha (+4,2 %).

Pšenice setá 20. září až 14. října vzcházela mezerovitě, nebo až pod srážkách na konci druhé dekády října. V druhé polovině února to byly normální porosty. Běžně se vyskytují tři čtyři silné odnože. Podle počtu jedinců na metr čtvereční lze počítat s 1000 až 1500 produkčních klasů.

Pozdě setá pšenice se většinou dostala na pole po kukuřici nebo cukrovce. Ta měla v době konání školení jednu až dvě odnože a Ing. Očekával, že do začátku jara tam budou odnože tři a následně asi 800 produkčních klasů. I tyto porosty lze hodnotit pozitivně, dodal Ing. Verner. Dr. Hans Georg Schönberger z firmy N. U. Agrar GmbH, v té věci doplnil, že pro vysoké výnosy není až tak rozhodující počet odnoží na jednotce plochy. Mnohem jasnější vztah je mezi konečným výnosem a počtem produkčních klasů. Podle německého odborníka se optimum pro vysoký výnos pohybuje kolem 600 klasů na metr čtverečný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *