Ozimé pšenice opět bodovaly

Každý rok Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zaregistruje několik nových odrůd ozimé pšenice, které ve tříletých registračních pokusech dosáhly velmi dobrých výsledků. V posledních letech k nim každý rok patřila jedna nebo více odrůd, které na českém trhu zastupuje fi rma B O R, s. r. o.

V roce 2013 uspěly v registraci odrůdy Etana a Zeppelin, dvě zajímavá „áčka“. O rok později byl zaregistrován velmi výnosný Gordian a v loňském roce to byla v kategorii nejvyšší E kvality odrůda Bernstein a dále nová potravinářská odrůda Pankratz. Tyto pšenice patří v současnosti k nejlepším odrůdám na našem trhu, což dokazuje i fakt, že jsou opakovaně zařazované na Seznam doporučených odrůd (SDO), který ÚKZÚZ každoročně vydává. V letošním roce jsou v tomto seznamu zařazeny všechny výše uvedené odrůdy.

Etana a Zeppelin

V letech 2010–2012 prošly úspěšně registračními zkouškami ÚKZÚZ odrůdy Etana a Zeppelin. Etana je polopozdní pekařská odrůda kvality A s výbornou stabilitou čísla poklesu. Je to plastická odrůda, která dosahuje velmi dobrých výnosů ve všech výrobních oblastech a je vhodná i pro různé intenzity pěstování. Odrůda je odolná proti vymrzání (stav po zimě 2011/2012 hodnocen 7,9). Jedná se o odrůdu, která má vyrovnaný zdravotní stav, ale v rámci fungicidní ochrany je třeba sledovat a ošetřit porosty proti výskytu rzi plevové a pšeničné. Etana je výnosově stabilní i v oblastech srážkově méně příznivých. Zeppelin je odrůda s vynikajícím zdravotním stavem (tab.). Jeho odolnost proti vymrzání byla v tuhé zimě 2011/2012 hodnocena 8,0, což bylo druhé nejlepší hodnocení ze sledovaných odrůd. Zeppelin je polopozdní pekařská odrůda velmi dobré kvality – má vysokou objemovou hmotnost a velmi vysokou vaznost mouky. Díky výborné zdravotní kondici odrůda uspěje i v extenzivních podmínkách pěstování, či na horších půdách. Při vyšší intenzitě pěstování je třeba věnovat pozornost ošetření proti poléhání.

Gordian

Gordian svými výsledky v registračních testech v letech 2011 až 2013 doslova „převálcoval“ ostatní sledované odrůdy – dosáhl nejvyššího výnosu ve všech výrobních oblastech v neošetřené variantě pěstování (KVO 116,8 %, ŘVO 115,2 %, OVO a BVO 117,1 %) a ve variantě ošetřené byl výnosově nejlepší v řepařské výrobní oblasti (108,6 %) a v dalších dvou byly jeho výnosy také nadprůměrné (KVO 105 %, OVO a BVO 107,2 %). Jedná se o polopozdní pekařskou odrůdu kategorie B (jakost chlebová) s vysokou objemovou hmotností a vysokou hodnotou čísla poklesu. Rostliny mají krátká a pevná stébla, která zajistí vysokou odolnost proti poléhání. Gordian velmi dobře přezimuje (stav po zimě 2011/2012 hodnocen 7,5). Velmi vysoký výnosový potenciál, špičkový zdravotní stav, výborná zimovzdornost a minimální sklon k poléhání zaručují velmi dobré pěstitelské výsledky při intenzivním i extenzivním způsobu pěstování. Je to spolehlivá odrůda bez pěstitelských rizik s jistotou výnosu bez vlivu ročníku či stanoviště. Odrůda Gordian také velmi dobře uspěla v loňském roce v soutěži pěstebních technologií v Kroměříži – obsadila první místo.

Bernstein

V roce 2015 byla jako jediná v nejvyšší E pekařské kvalitě zaregistrována odrůda Bernstein. Patří do skupiny pšenic s vynikajícími a stabilními parametry kvality – má velmi vysokou objemovou hmotnost a vysoké číslo poklesu (graf). Bernstein si udržuje velmi vysoký obsah dusíkatých látek i při vysokých výnosech, s velmi vysokou efektivitou dokáže využít dodané dusíkaté hnojení. V jeho rodokmenu je možné najít dvě výnosné a velmi kvalitní pšenice: Akteur a Privileg. Je to polopozdní až pozdní odrůda s vyššími, přesto díky pevnému stéblu nepoléhavými rostlinami. Zdravotní stav je vyrovnaný (tab.), odolnost k vymrzání je střední. Bernstein je výnosově stabilní při pěstování ve všech výrobních oblastech, včetně sušších lokalit. Odrůda je vhodná také pro pozdní setí a lze ji pěstovat po obilnině.

Pankratz

Novinkou pro běžné plochy je v letošním roce odrůda Pankratz. Jedná se o polopozdní až pozdní pekařskou odrůdu kvality A s vysokou objemovou hmotností a vysokým číslem poklesu. Předností je výborná odolnost proti poléhání (7,8). Rostliny jsou nižší, mají drobnější zrno a hlavním výnosotvorným prvkem je vysokým počet produktivních stébel. Pankratz dosahuje vysokých výnosů ve všech výrobních oblastech, zejména v chladnějších (OVO a BVO). Z hodnocení výnosů pro SDO 2016 vyplývá, že v řepařské výrobní oblasti na Moravě a v bramborářské VO nemá v odrůdách kvality A konkurenci. Díky dobrému zdravotnímu stavu (tab.) je možné jej pěstovat také v extenzivních podmínkách. Je to nová výnosná pšenice s výbornými výsledky prověřenými v podmínkách ČR.

Závěr

Hodnocení uvedených odrůd doplňují jejich výsledky z minulého roku. Ve sklizňovém roce 2015 byly výnosy ozimých pšenic z hlediska chorob nejvíce ovlivněny silným tlakem rzí – plevové a pšeničné. V pokusech ÚKZÚZ pro SDO patřily v hodnocení výskytu rzi plevové mezi naprostou špičku odrůdy Zeppelin (8,1) a Bernstein (8,0). Vysokou odolnost proti rzi pšeničné potvrdily odrůdy Pankratz (7,8) a opět Bernstein (7,7). Všechny uvedené odrůdy nabízejí vysoký výnosový potenciál v kombinaci s geneticky podmíněným nadprůměrným zdravotním stavem. Jsou to pšenice, které je radost pěstovat.

Ing. Anna Poubová BOR, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *